Fakty i Wydarzenia

  • Szacowanie strat spowodowanych przymrozkami będzie łatwiejsze Dodano: 20/04/2017 Wczesna wiosna, która w tym roku przyszła w marcu, niesie ryzyko szkód w wyniku przymrozków wiosennych. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana „Grupa Zadaniowa do spraw monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk ...
  • Sprawy rolnictwa na 39 Posiedzeniu Sejmu - sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dodano: 19/04/2017 5 kwietnia 2017 r.   Godz. 10:15 Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej ...
  • Planowane prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dodano: 19/04/2017 Podczas 40. Posiedzenia Sejmu RP zaplanowane zostały poniższe posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:   19 kwietnia 2017 o godz. 11:00   – Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie ...
  • Odpowiedź MRiRW w sprawie rekompensat za straty producentów drobiu Dodano: 19/04/2017 W związku z wnioskiem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o rekompensaty strat poniesionych przez producentów drobiu na obszarach stref zapowietrzonej i zagrożonej wirusem grypy ptaków, Ministerstwo Rolnictwa ...
  • Kiedy możliwa wypłata pełnego świadczenia z KRUS? Dodano: 19/04/2017 W odpowiedzi na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wątpliwości dotyczących sytuacji, w których rolnikowi przysługuje wypłata emerytury w pełnej wysokości Biuro Świadczeń KRUS przekazało poniższą informację:   W ubezpieczeniu ...
  • Zakup paliwa na nowych zasadach Dodano: 18/04/2017 Od 18 kwietnia zacznie obowiązywać Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (z dnia 9 marca 2017 roku), która stanowi część tzw. Pakietu Transportowego. Ustawa wprowadza ograniczenia w zakupie paliwa rolniczego na potrzeby ...
  • Powołanie Pełnomocnika do organizacji struktur bezpieczeństwa żywności Dodano: 18/04/2017 Rada Ministrów zdecydowała 12 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dziennik Ustaw poz. 774). Do zadań Pełnomocnika należy m.in. ...
  • Czas skończyć z marnowaniem żywności Dodano: 18/04/2017 Każdego roku w Polsce marnuje się co najmniej 9 mln ton żywności. Równo rok temu premier Beata Szydło zapowiedziała rozwiązanie tego problemu. Prace nad ustawą o przeciwdziałaniu temu zjawisku bardzo się przeciągają. Greenpeace Polska rozpoczyna ...
  • Blisko 100 mln zł na ochronę przyrody z Programu Infrastruktura i Środowisko Dodano: 18/04/2017 Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkurów ogłoszonych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – Instytucję Wdrażającą Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparciem w ramach naboru nr ...
  • Wniosek o opracowanie wzorów umów kupna-sprzedaży produktów rolno-spożywczych Dodano: 16/04/2017 Mając na uwadze wnioski zgłoszone podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku obowiązkiem zawierania umów na dostawę produktów rolnych, Zarząd KRIR w dniu 11 kwietnia 2017 r. zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z ...

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl