Fakty i Wydarzenia


Powołanie Pełnomocnika do organizacji struktur bezpieczeństwa żywności

18/04/2017

Rada Ministrów zdecydowała 12 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Pełnomocnika Rządu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dziennik Ustaw poz. 774). Do zadań Pełnomocnika należy m.in. analiza obecnych zasobów oraz przedstawianie propozycji rozwiązań związanych z organizacją nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
 
Decyzją Pani Premier Beaty Szydło na stanowisko Pełnomocnika został powołany sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Pinkas.
 
Powołanie Pełnomocnika stanowi kolejny etap prac nad zmianami strukturalnymi, zapoczątkowanymi w 2016 r. opracowaniem koncepcji i projektów ustaw przez Zespół ds. reformy administracyjnej systemu bezpieczeństwa żywności pod kierownictwem Andrzeja Chodkowskiego. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz przepisów wprowadzających zostały obecnie skierowane do dalszych prac legislacyjnych w Radzie Ministrów.


Źródło: PIORIN

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl