Fakty i Wydarzenia


Kiedy możliwa wypłata pełnego świadczenia z KRUS?

19/04/2017

W odpowiedzi na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wątpliwości dotyczących sytuacji, w których rolnikowi przysługuje wypłata emerytury w pełnej wysokości Biuro Świadczeń KRUS przekazało poniższą informację:

 

W ubezpieczeniu społecznym rolników generalną zasadą jest, iż wypłata emerytur i rent rolniczych ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt/rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej tj. jeżeli emeryt/rencista lub jego małżonek jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub prowadzi dział specjalny produkcji rolniczej (o czym stanowi art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz. U. z 2016r. poz. 277 z późn. zm.).

 

Od dnia 1 stycznia 2013r. w art. 28 dodany został ust. 11, na podstawie którego od ww. daty jest możliwa wypłata świadczenia w pełnej wysokości w sytuacji, gdy emeryt/rencista prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (tj. prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej i małżonek nie jest emerytem/rencistą i nie podlega ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym np. z tytułu zatrudnienia, czy prowadzenia pozarolniczej działalnosci gospodarczej).

 

Jednocześnie wyjaśniam, że umowy dzierżawy zawarte z dziećmi na co najmniej 10 lat i zgłoszone do ewidencji gruntów i budynków - zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012r. sygn. akt: II UK 82/11 - Kasa uznaje za podstawę do wypłaty emerytury lub renty rolniczej w pełnej wysokości pod warunkiem, że rolnik złoży stosowne oświadczenie, iż ani on ani jego małżonek nie prowadzą działalności rolniczej na wydzierżawionym dziecku gospodarstwie rolnym.

 

KRIR

WSTECZ

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl