Fakty i Wydarzenia


Planowane prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19/04/2017

Podczas 40. Posiedzenia Sejmu RP zaplanowane zostały poniższe posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

19 kwietnia 2017 o godz. 11:00   – Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej  - Propozycje rozwiązań problemów związanych ze spółdzielczością rolniczą – głos partnerów społecznych.

 

20 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  rozpatrzy podczas pierwszego czytania poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - druk nr 1308 - uzasadnia poseł Norbert Kaczmarczyk oraz druk nr 1429 - uzasadnia poseł Paulina Hennig-Kloska.

 

O godzinie 14:00  – odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481) - przedstawia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

21 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00  – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

 

19 kwietnia 2017 r. spotka się również Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby zapoznać się z informacją Agencji Rynku Rolnego dotyczącą prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.

 

KRIR

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl