Fakty i Wydarzenia


Pismo ws. pomocy finansowej dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków

19/05/2017

W związku z sytuacją w rolnictwie i sadownictwie, związaną z  wystąpieniem lokalnych przymrozków wiosennych w poszczególnych regionach kraju m.in. w województwach małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim oraz poczynionymi w wyniku tych przymrozków stratami w uprawach w szczególności sadowniczych i jagodowych, NSZZ RI "Solidarność" wystąpiło do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie środków finansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków i objęcie pomocą wszystkich rolników i sadowników, którzy ponieśli znaczne straty w danych uprawach w związku z wystąpieniem przymrozków w formie pomocy liczonej proporcjonalnie do 1 ha zniszczonych upraw. Jest to rozwiązanie oczekiwane i postulowane przez rolników i sadowników.

 

Zniszczeniu uległy całe plantacje, co może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw. Temperatura przy gruncie miejscami spadła nawet do -7 stopni Celsjusza, powodując dotkliwe straty nie tylko w sadach, ale również w uprawach truskawek, malin i borówki czy agrestu jak szacują rolnicy straty mogą sięgać nawet do 80 a miejscami niemal do 100 % uprawy (w szczególności wczesnych odmian czereśni, moreli i brzoskwiń).

 

Dotychczasowy system szacowania szkód 30% średniej produkcji rocznej z ostatnich 3 lat, oparty na okresie 5 lat, w z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej może spowodować w tym przypadku wykluczenie wielu rolników z możliwości otrzymania rekompensat. Niestety w przypadku plantacji sadowniczych bądź upraw jagodowych, które stanowią w wielu przypadkach główne utrzymanie gospodarstwa, ale produkcja ta jest zbyt mała w porównaniu do innych upraw, aspirowanie o rekompensatę będzie znacznie utrudnione, mimo iż zniszczeniu w wielu przypadkach uległa cała uprawa bądź znaczna jej część.

 

Źródło: Solidarność RI

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl