Fakty i Wydarzenia


W sprawie "Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN"

13/09/2017

W związku z opracowywaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi instrumentu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN, którego beneficjentami będą rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu Zarząd KRIR przekazał 6 września 2017 r. propozycje samorządu rolniczego co do kształtu ww. wsparcia.

 

Według samorządu rolniczego kwota przewidziana na realizację instrumentu wynosząca 36,6 mln euro z pewnością jest niewystarczająca. Nowa ustawa Prawo wodne będzie dotyczyć 335 tys. gospodarstw i spowoduje wydatki inwestycyjne wynoszące 754,7 mln zł w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania nawozów naturalnych. Należałoby przeznaczyć na ten cel znacznie większe środki, ponieważ zainteresowanie takim programem przez rolników z pewnością będzie dużo większe niż w latach poprzednich.

 

Minimalny poziom wsparcia wydaje się, że powinien zostać na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, a dla młodych rolników do 60%, jednocześnie podniesiony do maksymalnej sumy 100 tys. zł inwestycji, ze względu na wyższe ceny maszyn i środków jak i usług budowlanych.

 

W punktacji powinien być uwzględniony priorytet do budowy płyt obornikowych i zbiorników do przechowywania gnojowicy i gnojówki oraz zbiorników i płyt do przechowywania pasz soczystych dla rolników, którzy posiadali zwierzęta co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o pomoc, utrzymujący w gospodarstwie do 100 DJP. Kwota wsparcia powinna być uzależniona od ilości DJP + 25% rezerwy na rozwój stada. Wsparcie na zakup maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych miałoby mniejszą punktację, ewentualnie można byłoby rozważyć możliwość uwzględnienia w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Gospodarstwa rolne, które  do tej pory nie korzystały z wsparcia w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020 na takie inwestycje powinny mieć dodatkowe punkty tak, by umożliwić takim producentom szybkie dostosowanie się do nowych obowiązków.

 

Źródło: KRIR

WSTECZ

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl