Fakty i Wydarzenia


W tym tygodniu w PE Polityka azylowa/przesiedlenia

10/10/2017

W czwartek, 12 października, posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich zagłosują ws. stworzenia wspólnej polityki w sprawie przesiedleń w celu zapewnienia zorganizowanych i bezpiecznych dróg wjazdu do Europy osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej. Propozycja ma na celu stworzenie wspólnych ram przyjmowania i przesiedlania osób, które zwróciły się o ochronę w jednym z państw członkowskich. 

 

Efektywność energetyczna budynków

Zgodnie z propozycjami, które zostaną poddane pod głosowanie w Komisji Przemysłu w środę, 11 października, do 2050 roku budynki w UE mają mieć wysoką efektywność energetyczną, a ich zasoby mają być zdekarbonizowane. 

 

Glifosat

W środę, 11 października, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje wysłuchanie publiczne na temat oceny ryzyka związanego z glifosatem (autoryzacja licencji na glifosat w UE wygasa w grudniu br.) w kontekście doniesień prasy o rzekomych próbach wpływania na procedurę przez pracowników Mosanto. Istnieją wątpliwości co do rakotwórczego działania glifosatu.

 

Jakość żywności

W środę, 11 października, posłowie z Komisji Rynku Wewnętrznego będą rozmawiać z przedstawicielami Komisji Europejskiej o jakości żywności w Unii Europejskiej, a w szczególności o przypadkach, w których w części państw członkowskich pod tą samą marką sprzedawane są produkty o niższej jakości.

 

Nagroda Sacharowa 2017

We wtorek, 10 października, Komisje: Spraw Zagranicznych oraz Rozwoju wyborą w głosowaniu finalistów Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli. Wyróżnienie jest przyznawane każdego roku wybitnym aktywistom walczącym o prawa człowieka na Europejska Nagroda Obywatelska.

 

W środę, 11 paździeenika, w Brukseli odbędzie się ceremonia wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich. Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje. 

 

Źródło: Parlament Europejski

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl