Fakty i Wydarzenia


Wyższe zbiory rzepaku w 2017 r.

11/10/2017
Wyższe zbiory rzepaku w 2017 r.

Według raportu Oil World w Unii Europejskiej tegoroczne zbiory rzepaku były o 6% większe niż w roku 2017 i wyniosły 21,8 mln ton. Na wzrost zbiorów największy wpływ miały wyniki produkcji u największych unijnych producentów w tym Polski, Wielkiej Brytanii oraz Francji.

Zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce w 2017r. według danych GUS ocenia się na poziomie 2,7 mln ton, o około 22% wyższym od ubiegłorocznych. Wzrost jest wynikiem zwiększenia areału uprawy (o 9% do 0,9 mln ha) w związku z utrzymującym się wysokim popytem na olej rzepakowy ze strony krajowego i europejskiego sektora biopaliw.

 

Zwiększona podaż nasion rzepaku z tegorocznych zbiorów powoduje, że skup rzepaku w sezonie 2017/2018 jest większy niż przed rokiem. Zgodnie z danymi meldunkowymi GUS w lipcu i sierpniu 2017r. skupiono łącznie 959 tys. ton rzepaku, o 29% więcej niż rok wcześniej.

Na wyższym niż przed rokiem poziomie kształtuje się tegoroczny eksport. W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2017r. z kraju wywieziono 126 tys. ton rzepaku, o 8% więcej niż w analogicznym okresie 2016r. Rzepak był sprzedawany praktycznie tylko na rynku unijnym, a głównymi odbiorcami zagranicznymi krajowych nasion były Niemcy (114 tys. ton), Czechy (7 tys. ton) i Litwa (3 tys. ton).

 

W 2017r. na dużo wyższym poziomie niż w roku 2016 kształtuje się import. W okresie od stycznia do lipca br. do Polski zaimportowano 235 tys. ton rzepaku, o 18% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Rzepak był importowany głównie z Węgier (67 tys. ton), Czech (61 tys. ton) oraz ze Słowacji (39 tys. ton). Największym dostawcą rzepaku spoza UE była Ukraina (28 tys. ton).

 

Źródło: KOWR

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl