Fakty i Wydarzenia


Konferencja Samorządu Rolniczego

04/12/2017

– Współpracę z izbami, uważam za wzorową – powiedział minister Krzysztof Jurgiel podczas IV Konferencji Samorządu Rolniczego, która odbywała się dziś w Sejmie.

 

Minister zaznaczył, że samorząd rolniczy aktywnie współpracuje z resortem rolnictwa.

– Przedstawiają postulaty i wnioski, otrzymują też propozycje rozwiązań. Jest to dialog często trudny, ale odbywa się na poziomie argumentów i w większości przypadków znajdujemy wspólne rozwiązania. Izby rolnicze to organizacja, która godnie reprezentuje polskich rolników w relacjach z administracją rządową – podkreślił minister Jurgiel i dodał, że podstawą działania ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi jest stałe prowadzenie dialogu z przedstawicielami związków, samorządu i organizacji rolniczych.

Dzisiejsza konferencja była okazją do przedstawienia prac resortu w ciągu ostatnich dwóch lat.

– Głównym celem prowadzonych w tym czasie działań była poprawa opłacalności produkcji rolnej – powiedział minister Jurgiel i zaznaczył, że w tym zakresie nastąpiła poprawa, zwłaszcza na rynku mleka i wieprzowiny.

Minister omówił także zmiany jakie zostały wprowadzone w zakresie obrotu ziemią.

 – Powstrzymaliśmy spekulacje i  zlikwidowaliśmy problem tzw. słupów. Teraz, po upływie półtora roku przekazaliśmy do konsultacji propozycje nowych rozwiązań – poinformował szef resortu rolnictwa.

Podsumowując dotychczasowe prace minister Jurgiel zwrócił także uwagę na działania dotyczące poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, tworzenia nowych miejsc pracy na wsi, a także zmian organizacji administracji  działającej w obszarze rolnictwa.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. podkreślił, że minister Jurgiel zawsze jest gotowy wysłuchać nie tylko propozycji zgłaszanych przez rolniczy samorząd, ale także głosów, które niepokoją polską wieś.

– Dzisiaj jest wiele wyzwań. Chcemy załatwiać sprawy nie drogą wymuszania, ale dialogu, nawet, jeżeli dotyczy on takiej trudnej sprawy jaką jest np. ASF – podkreślił prezes Szmulewicz.

Rolnicy uczestniczący w dzisiejszym spotkania zadawali wiele pytań, znaczna ich część dotyczyła afrykańskiego pomoru świń, jak też konieczności redukcji populacji dzików i  prawa łowieckiego.

Minister Jurgiel zaznaczył, że dziki to główny wektor roznoszenia wirusa ASF. Poinformował też,  że ministerstwo przygotowało kolejną specustawę, która który pozwoli na większą redukcję ich populacji.

Do Sejmu na IV Konferencję Samorządu Rolniczego przybyło dziś kilkuset rolników z całej Polski.

Źródło: MR i RW

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl