Fakty i Wydarzenia


Rolnictwo 2020

05/12/2017

To sektor, który odniósł olbrzymi sukces – Unia jest wielkim eksporterem produktów rolno-spożywczych – tak o europejskim rolnictwie mówił w piątek 1 grudnia Jerzy Plewa. Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI) zaprezentował w Warszawie założenia komunikatu KE na temat przyszłości rolnictwa i produkcji żywności w UE po 2020 r.

 

Celem seminarium, zorganizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce, było zapoznanie przedstawicieli administracji rządowej, sektora rolnego, reprezentantów agencji i związków rolnych z propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej. W spotkaniu wzięli również udział m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, byli szefowie tego resortu, naukowcy i dziennikarze.

Jerzy Plewa podkreślał, że choć Komunikat w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 nie jest aktem prawnym, to jest bardzo ważnym dokumentem koncepcyjnym, który prezentuje założenia przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Jej nowa koncepcja została w dużej mierze oparta o wyniki konsultacji społecznych prowadzonych we wszystkich państwach członkowskich (ponad 320 tys. respondentów). - To były największe konsultacje w historii UE, co pokazuje, jak duże jest zainteresowanie przyszłością WPR i jak ważny jest to temat – zaznaczał Plewa.

 

 

Trwająca obecnie w UE dyskusja o przyszłości wspólnoty w znacznym stopniu dotyczy rolnictwa. - To sektor, który odniósł olbrzymi sukces – Unia jest wielkim eksporterem produktów rolno-spożywczych. Nie oznacza to jednak, że nie może być lepiej – podkreślał dyrektor. - Trzeba też zauważać aktualne wyzwania, z którymi rolnictwo także musi się zmierzyć. To z jednej strony Brexit czy migracje, a z drugiej kwestie zasobów naturalnych i zmian klimatycznych oraz konieczność realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w których rolnictwo odgrywa kluczową rolę.

 

Jak mówił Jerzy Plewa, jednym z głównych wniosków wynikających z konsultacji i uwzględnionych w Komunikacie jest konieczność uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. - Komunikat wprowadza istotną zmianę polegająca na tym, że większa odpowiedzialność zostanie przeniesiona na państwa członkowskie, które w większym stopniu będą określać cele i sposoby realizacji WPR. W Komunikacie mowa jest także m.in. o konieczności utrzymania rynkowego charakteru rolnictwa, wzmocnieniu ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, wzmocnieniu struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i wydajności opartej na wiedzy i innowacjach.

Dyrektor podkreślał, że Komunikat nie przesądza o wysokości budżetu unijnego, jaki po 2020 roku będzie przeznaczony na rolnictwo. Ta decyzja zapadnie w ramach negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi, które zostaną zaprezentowane w maju 2018 roku.

Źródło: Komisja Europejska

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl