Fakty i Wydarzenia


Konferencja pn. Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez MRiRW za rok 2017

12/02/2018

W dniach 28.02.-1.03.2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje coroczną konferencję pn. „Podsumowanie zadań badawczych w zakresie rolnictwa ekologicznego finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017”, na którą serdecznie zapraszamy. Konferencja odbędzie się w Oddziale Radom; ul. Chorzowska 16/18. Konferencja obejmuje 32 wystąpienia w tym: 12 z zakresu upraw rolniczych, 7 z zakresu ogrodnictwa, 6 z zakresu przetwórstwa, 4 z produkcji zwierzęcej i 3 z marketingu i promocji.

W załączeniu harmonogram wystąpień podczas Konferencji, kartę zgłoszenia oraz koszty uczestnictwa w Konferencji w zależności od planowanego okresu uczestnictwa w Konferencji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 20 lutego 2018 r.

Wpłatę za szkolenie należy dokonać do 22 lutego 2018r. na Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu 26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18 Nr konta 04 1130 1017 0020 1233 9620 0004 z dopiskiem: Konferencja 28.02.-1.03.2018

Źródło: CDR

 

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl