Fakty i Wydarzenia


Stanowisko ZGW RP w sprawie prawa łowieckiego

13/02/2018

Związek Gmin Wiejskich RP po przeanalizowaniu dokumentu wnosi uwagi do sprawozdania z 6 lutego 2018r. Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk sejmowy 2234) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042). Zmiany zaproponowane przez Komisje Sejmowe są z punktu widzenia samorządów gminnych nie do zaakceptowania, gdyż narzucają gminom zupełnie nowe obowiązki związane ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną będącą własnością Skarbu Państwa w sposób sprzeczny z prawem tj. bez wskazania środków na ich realizację.

 

Uwagi Związku zostały wysłane w dniu 7 lutego br. do:

- Stanisława Gawłowskiego, Przewodniczącego Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

- Jarosława Sachajko, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Przewodniczących Klubów Poselskich

- Henryka Kowalczyka, Ministra Środowiska

Źródło: ZGW RP

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl