Fakty i Wydarzenia


Stanowisko ZGW RP w sprawie prawa łowieckiego

13/02/2018

Związek Gmin Wiejskich RP po przeanalizowaniu dokumentu wnosi uwagi do sprawozdania z 6 lutego 2018r. Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk sejmowy 2234) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042). Zmiany zaproponowane przez Komisje Sejmowe są z punktu widzenia samorządów gminnych nie do zaakceptowania, gdyż narzucają gminom zupełnie nowe obowiązki związane ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę łowną będącą własnością Skarbu Państwa w sposób sprzeczny z prawem tj. bez wskazania środków na ich realizację.

 

Uwagi Związku zostały wysłane w dniu 7 lutego br. do:

- Stanisława Gawłowskiego, Przewodniczącego Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

- Jarosława Sachajko, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Przewodniczących Klubów Poselskich

- Henryka Kowalczyka, Ministra Środowiska

Źródło: ZGW RP

WSTECZ

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl