Fakty i Wydarzenia


Pieniądze na wsparcie rynku produktów pszczelich

12/04/2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów dotyczących mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019. Należy dostarczyć je osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Uprawnionymi do składania projektów w ramach tego  mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:
• związki pszczelarskie,
• stowarzyszenia pszczelarzy,
• zrzeszenia pszczelarzy,
• spółdzielnie pszczelarskie,
• grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
• organizacje producentów.

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:
• przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
• zakup sprzętu pszczelarskiego;
• zakup leków do zwalczania warrozy;
• zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
• zakup pszczół;
• wykonanie analiz jakości miodu.

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:
• w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
• w Oddziałach Terenowych KOWR,
• na stronie internetowej ARIMR (http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html) i KOWR (www.kowr.gov.pl)

Źródło: KOWR

 

WSTECZ

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl