Fakty i Wydarzenia


O izbach rolniczych w Sejmie RP

14/04/2018

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  11 kwietnia rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.
Wprowadzenie zmian w ustawie o izbach rolniczych ma na celu wzrost zainteresowania działalnością samorządu rolniczego oraz wzmocnienie jego roli jako reprezentanta rolników, a także poprawę jego wizerunku. Jednym z ważnych elementów proponowanych zmian jest odstąpienie od przeprowadzanych wyborów w okręgach, gdzie liczba kandydatów równa jest liczbie mandatów. Chodzi o uproszczenie przeprowadzania wyborów, co oznacza, że zgłoszony zostanie jeden kandydat do rady powiatowej w okręgu jednomandatowym i najwyżej dwóch kandydatów w okręgu dwumandatowym. Ponadto nowelizacja ustawy umożliwi izbom rolniczym świadczenia odpłatnych usług dla rolników w zakresie doradztwa.
Uczestniczący w dyskusji rolnicy i przedstawiciele związków zawodowych krytycznie odnieśli się do działań Krajowej Rady Izb Rolniczych uznając, że nie spełnia ona swej roli, a agencje rolnicze wykazują opieszałą działalność na niekorzyść rolników.
Posłowie wyrazili nadzieję, że planowane zmiany w ustawie o izbach rolniczych pomogą usprawnić i zreformować izby rolnicze oraz wpłyną na większą solidarność w środowisku rolniczym.

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną ds. zmiany ustawy o izbach rolniczych. Przewodniczącym podkomisji został Jan Krzysztof Ardanowski (PiS).

Źródło: Sejm RP

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl