Fakty i Wydarzenia


PRODUKCJA ROLNA BEZ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

15/04/2018

W związku z występującymi nieprawidłowościami w stosowaniu środków ochrony roślin związanymi z pozostałościami substancji aktywnych w próbach płodów rolnych w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) lub niedopuszczonymi do stosowania w danej uprawie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w celu uniknięcia w/w nieprawidłowości należy:                    

1. STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ZAPISAMI ETYKIETY Z UWZGLĘDNIENIEM INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN. ETYKIETY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

2. STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. REJESTR ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I STOSOWANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

3. KUPOWAĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN TYLKO W LEGALNYCH MIEJSCACH. ADRESY SKLEPÓW W KTÓRYCH MOŻNA KUPIĆ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZNAJDUJĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI.

4. PRZESTRZEGAĆ OKRESU KARENCJI (OKRES MIĘDZY OSTATNIM ZASTOSOWANIEM ŚRODKA A KONSUMPCJĄ DANEGO PRODUKTU ROŚLINNEGO).

5. WYKONYWAĆ ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN SPRAWNYM TECHNICZNIE I SKALIBROWANYM SPRZĘTEM. ADRESY STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY ZNAJDUJĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI www.piorin.gov.pl/lodz w zakładce rejestry i ewidencje.

6. ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH DLA UŻYKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH WYKONYWAĆ PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN LUB INEGROWANEJ PRODUKCJI.

 (Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi)

 

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl