Fakty i Wydarzenia


Komisja Europejska popiera wezwanie do inteligentniejszej przyszłości dla obszarów wiejskich

16/04/2018

Europa może i powinna zrobić więcej, aby wykorzystywać technologie cyfrowe, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją obszary wiejskie w Europie. To była najważniejsza wiadomość ze spotkania zainteresowanych stron zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich w Bled w Słowenii, 13 kwietnia.

Deklaracja Bled, wydana przez posłów do PE Franca Bogoviča i Tibora Szanyi, komisarz Phil Hogan (rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich), Violeta Bulc (transport) i Mariya Gabriel (gospodarka i społeczeństwo cyfrowe), wzywa do dalszych działań na rzecz cyfryzacji obszarów wiejskich za pośrednictwem UE. Inicjatywa Smart Villages i wykorzystanie istniejących narzędzi cyfrowych.

Deklaracja podkreśla, w jaki sposób należy wykorzystywać technologie cyfrowe do mobilizowania lokalnych zasobów w celu rozwiązywania problemów i wykorzystywania możliwości na europejskich obszarach wiejskich. Na przykład rolnictwo precyzyjne może zwiększyć produktywność, jednocześnie znacznie zmniejszając wpływ na środowisko i ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności. Niemniej jednak wykorzystanie nowych technologii, takich jak te, znacznie różni się w zależności od kraju. Zapewnienie, że cała Europa może w równym stopniu korzystać z transformacji cyfrowej, jest kluczowym elementem deklaracji.

Inne osiągnięcia technologiczne podkreślone w deklaracji obejmują platformy cyfrowe dla e-learningu lub e-zdrowia, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki opartej na biotechnologii, turystyki wiejskiej i energii odnawialnej. Aby w pełni z nich skorzystać, ważne jest inwestowanie w społeczności wiejskie za pośrednictwem istniejących funduszy UE, takich jak Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub finansowanie badań w ramach programu "Horyzont 2020".

Rozpoczęta rok temu przez Komisję Europejską inicjatywa "Inteligentne wioski" ma na celu wspieranie lepszej jakości życia, wyższego standardu życia, lepszych usług publicznych dla obywateli, lepszego wykorzystania zasobów, mniejszego wpływu na środowisko i nowych możliwości dla obszarów wiejskich. łańcuchy wartości. Koncepcja ta obejmuje osiedlanie się ludzi na obszarach wiejskich, jak również otaczające krajobrazy.

Łącza szerokopasmowe i łączność to pierwszy ważny krok w cyfryzacji obszarów wiejskich, gdzie nadal występuje poważna różnica w porównaniu do obszarów miejskich. W 2016 r. Tylko 40% wiejskich gospodarstw domowych miało dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych, w porównaniu z 75% gospodarstw domowych w miastach. Aby zmniejszyć tę lukę, udostępniono około 6 mld EUR za pośrednictwem EFRROW i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na sfinansowanie rozpowszechnienia łączy szerokopasmowych i innej infrastruktury cyfrowej na obszarach wiejskich.

Tematyczna grupa robocza ds. Inteligentnych wsi w ramach europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich koncentruje się na takich kwestiach, jak rewitalizacja usług na obszarach wiejskich za pomocą innowacji cyfrowych i społecznych. W tym celu analizuje, co można zrobić i co robi się na całym kontynencie, aby podzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami w całej sieci.

Ponadto wdrażany jest również projekt pilotażowy Smart Village, którego celem jest opracowanie modelu dla inteligentnych ekosocjalnych wsi. Chodzi o to, aby ten model mógł zostać wykorzystany do poprawy sytuacji społeczności wiejskich. Pierwsze wyniki tego projektu pilotażowego spodziewane są przed latem 2018 r., A pełny model powinien zostać opracowany do lata 2019 r.

Parlament Europejski inwestuje również w tę inicjatywę: 3,3 mln EUR zostało przeznaczone na działania przygotowawcze do uruchomienia w przyszłym roku. Chodzi o zapewnienie wsparcia dla rozwoju 10 inteligentnych wiosek w całej UE.

Źródło: Komisja europejska

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl