Fakty i Wydarzenia


Ceny na krajowym rynku zbóż

12/05/2018

W pierwszym tygodniu maja ceny skupu pszenicy i rzepaku znacznie wzrosły. Natomiast w poniedziałek (7-maja) na giełdach nastąpiła  lekka korekta cen w dół. W portach poziom cen zakupu zbóż jest teraz zacznie wyższy niż w ostatnich dniach kwietnia, także za sprawą wyższego kursu euro w stosunku do złotego.

 

Zbiór 2017:

Ceny proponowane w portach (dostawa maj):

  • Pszenica konsumpcyjna (12,5% białka): 710-715 zł/t;
  • Pszenica konsumpcyjna (13,5% białka): 720 zł/t;
  • Pszenica konsumpcyjna (14,0% białka): 730-735 zł/t;

Rzepak z dowozem do zakładów tłuszczowych: 1480-1490 zł/t.

 

Zbiór 2018 rok - ceny w portach:

  • Pszenica konsumpcyjna (dostawa 15.VIII-31.10.2018) 12,5% białka:715-725 zł/t;
  • Kukurydza (dostawa 15.X - 31.XII.2018): 655-660 zł/t;
  • Żyto paszowe (dostawa VIII - X.2018): 555-560 zł/t;
  • Żyto konsumpcyjne (dostawa 15.VIII - 30.IX.2018): 565-570 zł/t;
  • Rzepak: 1470 zł/t.

Źródło: e- WGT

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl