Fakty i Wydarzenia


Zaproszenie na konferencję „Ekomuzeum – sieciowy produkt turystyki dziedzictwa”

16/05/2018

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza do udziału w konferencji „Ekomuzeum – sieciowy produkt turystyki dziedzictwa”, która odbędzie się 13 czerwca 2018 roku w hotelu MOLO Resort w Osieku (ul. Główna 231 A) w godzinach od 10.00 do 18.00. Konferencja będzie podsumowaniem realizowanego z LGD Gościniec 4 Żywiołów, LGD Partnerstwo na Jurze oraz partnerem międzynarodowym LAG Zeitkultur z Austrii projektu współpracy „Rozwój ekomuzeów na rzecz promocji turystyki na obszarach wiejskich i małych miast.”

Celem konferencji jest przedstawienie tematów związanych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa w tworzeniu oferty turystycznej, promocji turystycznych produktów kulturowych i przyrodniczych w Małopolsce oraz ukazanie, na przykładzie zrealizowanego projektu współpracy, korzyści płynących ze współpracy w zakresie ekomuzeów pomiędzy Partnerami projektu i jej wpływu na rozwój regionów dzięki unikalnym produktom lokalnym, usługom czy też inicjatywom wykorzystującym lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Konferencja ma również na celu przedstawienie wyników prowadzonych działań w zakresie rozwoju ekomuzeów u poszczególnych Partnerów projektu oraz podsumowanie zdobytych informacji w trakcie panelu z ekspertami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Źródło: http://dolinakarpia.org/

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl