Fakty i Wydarzenia


Zaproszenie do udziału w XXXII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

16/05/2018

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza wszystkie młodzieżowe zespoły ludowe do udziału w „XXXII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej”, który odbędzie się w miejscowości Sława (woj. lubuskie) w dniach 26 - 30 czerwca 2018 r.

Wśród kategorii obowiązkowych planujemy: tańce ludowe, tradycyjne obrazki obyczajowe z życia dawnej wsi, rękodzieło, konferansjerka, a opcjonalnie: inscenizację, muzykę ludową, śpiew oraz taniec narodowy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem imprezy.

Za formalne zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu uważa się:

- wstępne telefoniczne zgłoszenie do dnia 15 maja br.

- przesłanie - na adres Zarządu Krajowego ZMW - poprawnie i czytelnie wypełnionej oraz podpisanej karty zgłoszenia do dnia 25 maja 2018 r.

- kartę zgłoszenia można przesłać również drogą elektroniczną na adres: zkzmw@zmw.pl, w terminie jak wyżej.

Źródło: ZMW

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl