Fakty i Wydarzenia


UE nadal przoduje w globalnym handlu rolno-spożywczym

10/06/2018

Przy wartości handlu rolno-spożywczego w wysokości 255 miliardów euro w 2017 r. UE potwierdza kolejny rok swojej pozycji największego światowego eksportera i importera produktów rolno-spożywczych.

Wywóz produktów rolno-spożywczych w UE osiągnął w 2017 r. 138 mld EUR, co stanowi roczny wzrost o 5,1%. W przypadku importu o wartości 117 miliardów euro UE ma nadwyżkę w obrotach handlowych w wysokości 21 miliardów euro w handlu rolno-spożywczym, zgodnie z opublikowanym dzisiaj raportem o rocznym handlu rolno-spożywczym z 2017 roku.

Całkowita produkcja sektora rolnego UE szacowana jest na 427 miliardów euro w 2017 r. Łańcuch przetwórstwa żywności stanowi 7,5% zatrudnienia i 3,7% całkowitej wartości dodanej w UE. Udział eksportu w łańcuchu wartości produkcji stale rośnie i jako taki eksport jest motorem wzrostu zatrudnienia i wzrostu w europejskim sektorze rolno-spożywczym.

Phil Hogan, komisarz ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: "Sukces handlu produktami rolnymi jest wyraźnie powiązany z reformami WPR, które pozwalają producentom unijnym być konkurencyjnymi na rynkach międzynarodowych, ale także dzięki światowej renomie produktów UE jako bezpieczne, produkowane w sposób zrównoważony, pożywne i wysokiej jakości Nasz ambitny program w zakresie handlu - z ostatnimi sukcesami w negocjacjach z Kanadą, Japonią i Meksykiem - pomaga rolnikom i producentom żywności w UE w pełnym wykorzystaniu możliwości rynków międzynarodowych, uznając jednocześnie potrzebę zabezpieczenia dla bardziej wrażliwych sektorów. "

Eksport UE do wszystkich naszych obecnych pięciu głównych partnerów wzrósł: do Stanów Zjednoczonych, Chin, Szwajcarii, Rosji i Japonii. Komisja poczyniła również ostatnie postępy w zakresie licznych dwustronnych negocjacji handlowych, a tym samym otworzyła nowe rynki dla unijnych produktów rolno-spożywczych. We wrześniu 2017 r. Zastosowano tymczasowo kompleksową umowę gospodarczą i handlową (CETA) z Kanadą. UE i Japonia osiągnęły porozumienie, będące obecnie w trakcie ratyfikacji, dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym w grudniu 2017 r., Z wieloma korzyściami dla europejskiego sektora rolno-spożywczego. Porozumienie co do zasady z Meksykiem w sprawie modernizacji obecnej umowy handlowej osiągnięto również w kwietniu 2018 r.

Komisja pomaga także eksporterom z UE w identyfikacji możliwości eksportowych i zabezpieczaniu umów handlowych poprzez działania promocyjne i misje biznesowe wysokiego szczebla prowadzone przez komisarza Hogana. W 2017 r. I do tej pory w 2018 r. Komisarz Hogan podróżował wraz z producentami z UE do Kanady, Arabii Saudyjskiej, Iranu i Chin.

UE eksportuje szeroką gamę produktów ze wszystkich części łańcucha wartości, od towarów i innych produktów pierwotnych, przetworzonych produktów rolnych (takich jak sery i wino) po produkty wysoko przetworzonego przemysłu spożywczego, co świadczy o wszechstronności tego sektora. Sztandarowym produktem eksportowym UE są wina i wyroby spirytusowe, żywność dla niemowląt, przetwory spożywcze, czekolada i wieprzowina.

W odniesieniu do przywozu UE była w stanie zdywersyfikować swoje zaopatrzenie w ciągu ostatnich lat, przy czym udział dwóch głównych krajów pochodzenia (Brazylia i USA) zmniejszył się na korzyść innych dostawców. UE zasadniczo zaopatruje się w trzy główne typy produktów z krajów spoza UE: produkty, które nie są (lub tylko w niewielkim zakresie) wytwarzane w samej UE ze względu na warunki naturalne (takie jak owoce tropikalne, kawa itp.), produkty, które są najczęściej używane do karmienia zwierząt i produkty, które są wykorzystywane jako składnik do dalszego przetwarzania.

Pełne sprawozdanie zawiera również przegląd wyników handlowych najważniejszych partnerów UE (Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Japonii, Rosji) i ich przepływów handlowych z UE, a także rozdział dotyczący handlu i współpracy z najsłabiej rozwiniętymi krajami ( LDC).

Źródło: Komisja Europejska

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl