Fakty i Wydarzenia


Zaproszenie na konferencję „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”

09/07/2018

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego zaprasza na konferencję
„Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi”.
Konferencja odbędzie się 07.09.2018 r. w budynku Biblioteki
przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie.

Podczas konferencji wygłoszonych zostanie 8 referatów. Dotyczyć one będą następujących tematów: rejestrowanie, archiwizowanie i popularyzowanie niematerialnego i materialnego dziedzictwa wsi w dobie nowych technologii - Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi; problemy konserwacji i restauracji drewnianej architektury wiejskiej; ochrona wiejskiego krajobrazu na przykładzie wybranych regionów; system nadawania certyfikatów dla wyrobów tradycyjnych, charakterystycznych dla danych regionów w aspekcie ochrony ich oryginalności i jakości; perspektywy rozwoju muzeów na wolnym powietrzu; prezentacja zrealizowanych projektów przez Lokalne Grupy Działania; współpraca ze służbami konserwatorskimi w zakresie możliwości ochrony i zachowania dziedzictwa wsi; współdziałanie różnych podmiotów w sferze działania na rzecz zachowania zabytkowych kościołów, cmentarzy i miejsc kultu.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni rolniczych, ekspertów zajmujących się problematyką dziedzictwa, przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania, pracowników muzeów na wolnym powietrzu, Gminnych Ośrodków Kultury, przedstawicieli Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Wsi i mediów.

Planowana jest publikacja „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi” zawierająca referaty i prezentacje z konferencji wraz z przedstawieniem sylwetek referentów.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegóły:
Data: 07.09.2018 r.
Kategorie: Wykłady/Konferencje
Organizator: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
Telefon: (022) 38 09 836
Email: gorecka@cbr.gov.pl; kassa@cbr.gov.pl
Strona internetowa: http://www.cbr.gov.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: http://cbr.gov.pl/

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl