Fakty i Wydarzenia


Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

03/08/2018

Drodzy Rolnicy!

Zwracam się do Was z apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie trwających właśnie żniw oraz o zapewnienie należytej opieki dzieciom. 

Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Lato to, dla mieszkańców wsi, czas szczególnie intensywnej pracy, a co za tym idzie zwiększonej liczby zagrożeń dla zdrowia i życia osób pracujących w gospodarstwach rolnych.

Do wypadków dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich.

Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o kilku regułach, których respektowanie zmniejsza stopień zagrożenia wypadkami.

Przypominamy, że należy pamiętać o:

  • użytkowaniu maszyn, urządzeń rolniczych zgodnie z instrukcją obsługi przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zabezpieczeń;
  • uwzględnianiu norm bezpiecznego transportu;
  • zachowywaniu procedur związanych z obsługą zwierząt czy pracami na wysokościach;
  • przestrzeganiu zasad stosowania środków ochrony roślin.

Apelujemy o to, by szczególną troską w gospodarstwach objąć najmłodszych mieszkańców wsi, dla których lato jest jednocześnie czasem wakacji. 

W gospodarstwie i jego otoczeniu jest wiele miejsc, w których nasze pociechy nie powinny przebywać bez nadzoru opiekunów. Miejsce do zabawy powinno być zorganizowane zawsze poza obszarem produkcyjnym gospodarstwa. Należy kontrolować kontakty dzieci ze zwierzętami hodowlanymi. Zabezpieczać wszelkie środki chemiczne i paliwa używane w rolnictwie przed dostępem dzieci. Czuwać nad zachowaniem najmłodszych na drogach publicznych. Uczyć przestrzegania wszystkich norm bezpieczeństwa. Tradycją rodzin rolniczych jest wychowywanie dzieci poprzez pracę. Jednakże dzieciom należy powierzać tylko prace na miarę ich wieku i możliwości psychofizycznych.

Z roku na rok obserwujemy tendencję spadkową liczby nieszczęśliwych zdarzeń wśród rolników indywidualnych. Liczę na zminimalizowanie ich także w tym roku.

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister rolnictwa i rozwoju wsi

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl