Fakty i Wydarzenia


Markety z obowiązkiem zaopatrzenia lokalnego - potrzebne zmiana modelu rynkowego w Polsce

03/08/2018

 

W dniu 31 lipca poseł Michał Cieślak przesłał poniższą interpelację do Ministra Rolnictwa oraz Premiera Rządu RP
Markety z obowiązkiem zaopatrzenia lokalnego - potrzebne zmiana modelu rynkowego w Polsce
MUSIMY PRZYWRÓCIĆ POPRZEDNI MODEL RYNKOWY, utracony w wyniku ekspansji sieci handlowych.
To jedyna szansa na odbudowę lokalnego przetwórstwa i sprzedaż produktów rolnych.
To szansa na dziesiątki miejsc pracy w każdym powiecie i ponowny rozwój rolnictwa.
Poprzedni model rynkowy opierał się na małych rodzinnych sklepach spożywczych. Właściciel takiego sklepu zatrudniał od 2-3 osób i zaopatrywał się u lokalnych producentów - mleczarni, piekarni, masarni, przetwórni, hurtowni, giełdzie rolnej, kupował paliwo posiadał transport, konto w lokalnym banku, inwestował  - wszędzie pracowali ludzie a rolnik dostarczał im swoje produkty.

Tak skonstruowany model rynkowy powodował, że środki finansowe znajdowały się lokalnej gospodarce w stałym obrocie w pewnym sensie w obiegu zamkniętym, ponieważ przepływały między uczestnikami tego rynku sklepikarzem, pracownikiem, rolnikiem, producentem.

W dobie marketów małe rodzinne sklepy nie wytrzymują konkurencji  - market ściąga gotówkę z regionu i transferuje ją do centrów zaopatrzenia gdzie często przywożone są towary z zagranicy lub w formie zysku transferuje do właścicieli.

W efekcie wydane w markecie pieniądze nie wracają już do naszej lokalnej gospodarki tak jak miało to miejsce w poprzednim modelu.

Propozycja, o której mówię ma polegać na obowiązku zaopatrzenia marketu w 40% artykułów rolno-spożywczych od producentów posiadających swoje zakłady  w powiecie, w którym znajduje się market lub od producentów z powiatu sąsiedniego ewentualnie z terenu województwa.

Załóżmy, że market 40% produktów asortymentu  rolno-spożywczych zaoferuje do sprzedaży z rynku lokalnego - oznacza to, że lokalne piekarnie, zakłady mleczarskie OSM, MOL przetwórnie, rolnicy dostarczą ten towar.
Oznacz to wzrost zatrudnienia i zwiększenie zysków.
Takie rozwiązanie reguluje również problemy związane z dotychczasowymi barierami, jakie stawiały markety przed lokalnymi producentami  za wprowadzenie produktów do sprzedaży typu, opłaty pułkowe, gazetki reklamowe, produkcja na cenę, zwroty, płatność 6 miesięcy itp.
Proponowane rozwiązanie można skorelować z bonifikatą w przypadku nałożenia jednolitego podatku obrotowego od handlu na zasadzie dobrowolności zastosowania, można również zastosować wariant rumuński.

Warto również zauważyć, że propozycja wpisuje się przyszłe priorytety nowej perspektywy finansowej UE z zakresu regionalizacji polityki rolnej.

Pytanie czy możliwe jest wprowadzenie powyżej przedstawionych rozwiązań.


--
Michał Cieślak
Poseł na Sejm RP

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl