Fakty i Wydarzenia


Stabilizacja dochodów rolniczych – poselskie propozycje

07/08/2018

25 lipca 2018 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy o Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Przedmiotowy projekt zawiera kilka propozycji np. wsparcie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, zmniejszenie  wysokości naliczania składki do 1%, utworzenie jednego Funduszu i jednej komisji zarządzającej Funduszem, 10-osobowy skład komisji) w zasadzie nie różni się od poprzednich projektów ustawy odnoszących się do tego problemu, zarówno poselskich jak i rządowych i w dalszym ciągu jest bardzo mało doprecyzowany. Zabrakło w nim zdaniem samorządu rolniczego jasnych wytycznych, dzięki którym można byłoby w sposób jednoznaczny i uczciwy udzielać wsparcia poszkodowanym producentom rolnym. Dlatego też, samorząd rolniczy nie może zaakceptować przedłożonych przepisów ustawy.

W szczególności przedstawia się wątpliwości, które budzą projektowane przepisy:

  1. Fundusz będzie wspólny dla wszystkich produktów (mleko, trzoda, zboża i inne) i brak jest współczynnika korzystania z funduszu przez producentów danego produktu rolnego.
  2. Nie ma też współczynnika redukcji wsparcia – co w momencie, gdy w funduszu zabraknie pieniędzy? Kto dostanie w pierwszej kolejności, czy ci co złożą wniosek pierwsi? Nie uwzględniono działań priorytetowych, czyli takich wyjątkowych, które będą miały pierwszeństwo wypłaty pomocy.
  3. Nie podano na jakiej podstawie będzie określać się średnie ceny skupu produktów. Przewiduje się w art. 12, że rekompensata będzie wypłacana, jeśli dochodowość w gospodarstwie spadnie o 30% w wyniku spadku cen, które będą określane na podstawie faktur. Co zatem w przypadku, gdy rolnik będzie miał gorszy produkt z własnej winy lub będzie sprzedawał po niższych cenach, bo będzie liczył na możliwość rekompensat z KOWR?
  4. Kto ma szczegółowo weryfikować i analizować dochodowość u danego rolnika?

W zaproponowanej formie Fundusz zdaniem samorządu rolniczego nie będzie wsparciem a tylko obciążeniem.

 

Źródło: KRIR

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl