Fakty i Wydarzenia


„Rozwój obszarów wiejskich i RLKS” - zaproszenie na międzynarodowe seminarium

08/08/2018

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium pt. „Rozwój obszarów wiejskich i RLKS” (Rural development and CLLD) organizowanym przez Łotewską Sieć Obszarów Wiejskich. Spotkanie, skierowane do przedstawicieli LGD oraz lokalnych podmiotów wraz z Instytucjami Zarządzającymi i krajowymi sieciami z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, odbędzie się 12-13 września 2018 w Centrum Kultury w Valmiera na Łotwie. Seminarium odzwierciedla potrzebę zachęcania podmiotów z obszarów wiejskich do współpracy, wykorzystywania możliwości, bycia bardziej innowacyjnymi i bardziej strategicznymi na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich. Celem spotkania jest zidentyfikowanie wpływających czynników i możliwych rozwiązań dla uwolnienia potencjału rozwojowego obszarów wiejskich. Program dwudniowego spotkania, w załączeniu, oprócz sesji plenarnej i warsztatowej, obejmuje również wizytę studyjną z trzema trasami do wyboru podczas których prezentowane będą łotewskie projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego (finansowane z EFRROW, w tym LEADER oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). W trakcie spotkania przewidziano również czas na poszukiwanie partnerów do projektów współpracy transnarodowej.

Zainteresowani udziałem w wydarzeniu proszeni są o zarejestrowanie się na formularzu zgłoszeniowym dostępnym pod linkiem do dnia 17 sierpnia 2018 r. Organizator prześle potwierdzenie udziału w spotkaniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem pod adresem poczty elektronicznej: aiva.saulite@llkc.lv lub telefonicznie pod nr tel.+371 26592103.

Źródło: KSOW

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl