Fakty i Wydarzenia


„Cudze chwalicie swego nie znacie” - tradycje kulinarne regionu Południowego Mazowsza.

08/10/2018

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom, przystąpił do realizacji operacji „Cudze chwalicie swego nie znacie” – tradycje kulinarne regionu Południowego Mazowsza w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020.

W ramach ww. projektu, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Radom, 10 października 2018 r. przeprowadzone będzie seminarium, z wystąpieniami wytwórców produktów lokalnych, których produkty zdobywają główne nagrody w konkursach: „Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego”, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Mazowieckie Sery Zagrodowe” czy „Sposób na Sukces”. W stoiskach prezentowane będą produkty tych przedsiębiorców, którzy posiadają produkty z listy LPT Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz tych, którzy prowadzą działalność przetwórczą w oparciu o produkty z własnego gospodarstwa:

  •  Gospodarstwo Elżbiety i Wojciecha Pysiaków – 4 produkty na LPT
  • Gospodarstwo Małgorzaty i Mieczysława Podgórskich – 5 produktów na LPT
  • Gospodarstwo Pasieczne Łukasz Murawski – 1 produkt na LPT
  • Gospodarstwo sadownicze Moniki i Tomasza  Bankiewiczów - 1 produkt na LPT
  • Stowarzyszenie „Mirowianki”
  • Piekarnia „Wacyn” E. Brzezińska
  • Stowarzyszenie „made in Bończa”
  • Gospodarstwo agroturystyczno- rybackie T. Woźniak

Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw wytwarzających produkty tradycyjne lub będących w trakcie przygotowań do założenia takiej działalności, osób zamieszkujących i prowadzących działalność na obszarach wiejskich- głównie właścicieli małych gospodarstw rolnych, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, dzięki którym poznajemy lokalne tradycje kulinarne.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się do doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub do osoby bezpośrednio realizującej projekt tj.

Ewa Stanik

MODR Oddział Radom ul. Chorzowska 16/18

tel: 48  332-39-63,  48 365 02 06

email:ewa.stanik@modr.mazowsze.pl

Źródło: KSOW

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl