Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Fakty i Wydarzenia


III FORUM WIEDZY I INNOWACJI

31/10/2018

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje III Forum Wiedzy i Innowacji, które odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. w sali konferencyjnej hotelu Holiday Park, ul. Heroldów 1B w Warszawie.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.. Projekt współfinansowany jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach zmian w produkcji rolniczej oraz innowacyjnych rozwiązaniach w tym zakresie. Forum ma służyć także nawiązaniu ściślejszej współpracy przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Zdobyta wiedza pozwoli doradcom na podniesienie jakości świadczonych usług doradczych rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich.

Do udziału w Forum zostało zaproszonych ponad 30 firm oferujących produkty dla rolnictwa, które będą miały wystąpienia podczas czterech paneli. Przewidujemy również udział przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Forum adresowane jest przede wszystkim do doradców rolniczych, brokerów innowacji, rolników, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, naukowców oraz organizacji pozarządowych. Udział w Forum jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w Forum będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Forum zostaną Państwo powiadomieni mailem potwierdzającym. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 9 listopada 2018r.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać na adres szkolenia.radom@cdr.gov.pl.

Osoby do kontaktu:

Dariusz Pomykała, e-mail: d.pomykala@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 40

Barbara Sałata, e-mail b.salata@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 35

Źródło: CDR

 

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl