Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Fakty i Wydarzenia


Trwają konsultacje w sprawie choroby Aujeszkyego. Koszty dodatkowych badań nie będą finansowane z budżetu państwa.

07/11/2018

Na prośbę GLW wojewódzcy lekarze weterynarii prowadzą konsultacje wśród hodowców i producentów świń w sprawie urzędowego uwolnienia kolejnych regionów Polski od choroby Aujeszkyego u świń. Celem ww. konsultacji jest poznanie stanowiska sektora w przedmiotowej sprawie, w szczególności w związku ze spodziewanymi utrudnieniami w przemieszczaniu świń między regionami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do tej choroby.

Wyniki konsultacji będą w dużej mierze brane pod uwagę przy podejmowaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii decyzji o ewentualnym zgłoszeniu kolejnych regionów Polski do Komisji Europejskiej - informuje MRiRW.

Polska wymaga, zgodnie z decyzją Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, aby świnie przywożone na jej terytorium posiadały potwierdzone urzędowo dodatkowe gwarancje weterynaryjne z kraju eksportującego w odniesieniu do tej choroby. Zdaniem MRiRW nie ma zatem konieczności dodatkowego badania przywożonych zwierząt, gdyż co do zasady są one badane w państwie pochodzenia.

Zgodnie z decyzją Komisji Nr 2008/185/ WE w celu przemieszczenia świń do regionu urzędowo wolnego od choroby Aujeszkyego muszą być przeprowadzone m.in. badania laboratoryjne potwierdzające, że przemieszczane zwierzęta są wolne od wirusa choroby. Badania te nie wynikają zatem z programu zwalczania i monitorowania tej choroby na terytorium kraju, który jest finansowany ze środków budżetu państwa, a z odrębnych przepisów unijnych. W związku z powyższym, zdaniem MRiRW, nie ma instrumentów prawnych pozwalających na finansowanie takich badań z budżetu państwa. Leżą one w gestii hodowców, którzy chcą przemieścić świnie pochodzące z regionów o niższym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego do regionów urzędowo wolnych.

Źródło: kzp- ptch

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl