Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Fakty i Wydarzenia


Praktyczne układanie planów nawożenia w uprawach roślin rolniczych

07/11/2018

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza doradców, pracowników izb rolniczych oraz nauczycieli szkół rolniczych na szkolenie „Praktyczne układanie planów nawozowych”. Szkolenie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. w CDR w Brwinowie ul. Pszczelińska 99. Szkolenie będzie obejmowało wykłady i warsztaty, mające na celu nabycie umiejętności z zakresu przygotowania planów nawozowych zgodnie z wymogami Prawa Wodnego.

 
Zajęcia poprowadzą:

  • Pan Leszek Ciemniak z CDR Brwinów oddział Radom, który przedstawi wymogi prawa wodnego wobec gospodarstw rolnych oraz aplikację do przygotowania planów nawozowych opracowaną przez CDR w Brwinowielink zewnętrzny
  • Pan Bogdan Kiedrowski, który zaprezentuje plan nawozowy swojego autorstwa (https://kiedrowski.wordpress.com)
  • Piotr Woch - przedstawiciel SCHR, który omówi dobór nawozów i zasady ich stosowania oraz wymogi prawa wodnego realizowane przez SCHR.


Koszt udziału w szkoleniu wynosi:
Dydaktyka (koszt obowiązkowy) 125 zł
Obiad 28 zł


Karty zgłoszenia prosimy przesłać do Pani Janina Dąbrowska j.dabrowska@cdr.gov.pl tel: 22-125-62-06 w terminie do 07.12.2018 r.
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Łukasz Laskowski - tel. 22-125-62-71 email: l.laskowski@cdr.gov.pl

Jednocześnie zapraszamy Państwa na nadchodzące szkolenia:

Źródło: CDR

 

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl