Fakty i Wydarzenia


Zmiana rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

06/12/2018

W projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń wprowadzono nowe zapisy, które mają poprawić efektywność walki z ASF.

 

Projekt wprowadza całkowity zakaz wysyłki dzików do innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich. W przypadku Polski mamy zmianę, gdyż zakaz będzie dotyczył całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jak było wcześniej - tylko rejonu ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

W projektowanym rozporządzeniu doprecyzowano wymogi bioasekuracji na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia, gdzie nakazuje się zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych. Wcześniejsze zapisy zmienianego rozporządzenia odnosiły się tylko do wykluczenia kontaktu świń jedynie z wolno żyjącymi dzikami.

Projekt rozporządzenia rozszerza wymóg posiadania rejestru wszystkich środków transportu wjeżdżających na na teren gospodarstwa, w tym również środków transportu do przewozu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz do przewozu pasz.

W przypadku świń, utrzymywanych w warunkach fermowych dzików lub świniodzików utrzymywanych w gospodarstwie w systemie otwartym proponuje się, aby wybieg dla nich zabezpieczony był podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stale z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego wybiegu było zabezpieczone matą dezynfekcyjną.

Projektowane rozporządzenie będzie obowiązywało po 14 dniach od ogłoszenia.

Źródło: kzp - ptch

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl