Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Fakty i Wydarzenia

  • Ceny na krajowym rynku zbóż - maklerzy e-WGT relacjonują Dodano: 13/12/2018 Renata Barczyk - PHU START: Święta zbliżają się wielkimi krokami. Większe firmy zakupy na grudzień mają zakończone. Aktualnie podpisywane umowy mają terminy realizacji na styczeń 2019 r. Spóźnialscy robią jeszcze zakupy z terminem dostaw w ...
  • Informacje rządowe i projekty ustaw dotyczących rolnictwa rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Sejmu i Senatu. Dodano: 13/12/2018 W środę 5 grudnia 2018 r. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii strategii rozwoju wołowiny w Polsce, wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji ...
  • Zasady zapobieganiu Afrykańskiemu Pomorowi Świń oraz ptasiej grypie Dodano: 13/12/2018 Głównym zadaniem zredukowania poszczególnych patogenów zarówno dla trzody chlewnej jak i drobiu jest wdrożenie wszystkich podstawowych zasad w celu zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym rozprowadzeniem czynników ...
  • Zimowiska 2019 Dodano: 12/12/2018 Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku zimowego w 2019 roku w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży urodzonych od 01 stycznia 2003r., których co najmniej jedno z ...
  • Kongres dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Dodano: 12/12/2018
  • Ważne dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników Dodano: 12/12/2018 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z Uchwałą Nr 10 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 grudnia 2018 r. w I kwartale 2019 ...
  • Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie Dodano: 11/12/2018 Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Rządu RP w następujących pilnych sprawach dotyczących prowadzenia gospodarstw rolnych w Polsce. 1.   W związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne Krajowa Rada Izb Rolniczych wnosi o opracowanie ...
  • Nie można oszacować szkód po zabiegach agrotechnicznych Dodano: 11/12/2018 W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie petycji grupy rolników z terenu powiatu chojnickiego, resort rolnictwa poinformował, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i ...
  • Eko-warsztaty dla przyszłych kucharzy Dodano: 10/12/2018 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako instytucja wspierająca działania mające na celu budowę silnej marki polskich produktów żywnościowych oraz wzrost popularności i sprzedaży produktów rolno-spożywczych realizuje między innymi projekty ...
  • Walne Zgromadzenie KRIR Dodano: 10/12/2018 W dniu 6-7 grudnia w Falentach pod Warszawą odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zaproszenie na spotkanie przyjął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Minister w swoim wystąpieniu podziękował Izbom za ...

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl