Felietony


Zazielenianie – tak, ale…

03/01/2013

Jedna z kluczowych propozycji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2013-2020, jaką jest tzw. „zazielenianie” , wciąż budzi kontrowersje.

 

Jej krytycy podkreślają, że stoi ona w jawnej sprzeczności z koniecznością zwiększenia uprawy zbóż przeznaczonych na biopaliwa i z bezpieczeństwem żywnościowym. Uzależnienie wysokości dopłat od odłogowania 7 procent gruntów rolnych może oznaczać zmniejszenie areału upraw mimo, że powierzchnia odłogów będzie mogła obejmować także ugory, strefy buforowe i miedze. A myśląc praktycznie, włączenie miedz do powierzchni odłogowanych stawia kolejne wyzwanie przed służbami mierniczymi. Czy sobie z tym poradzą skoro już dziś nierzadkie są przypadki rozbieżności w pomiarach przy znacznie mniejszej skali trudności? W każdym razie wydaje się, że Unia zaczyna gubić się w gąszczu priorytetów. Wprawdzie samo „zazielenianie” znakomicie wpisuje się w realizację unijnej polityki proekologicznej, ale rozmija się z unijną polityką energetyczną, która zmierza do większej niezależności od paliw konwencjonalnych poprzez wzrost zużycia biopaliw. W 2020 roku paliwa konwencjonalne powinny zawierać co najmniej 10 procent bioetanolu. Oznacza to konieczność trzykrotnego wzrostu produkcji biopaliw – do poziomu 30 mln ton . Jak to osiągnąć skoro zmniejsza się równocześnie areał upraw? – pytają sceptycy. A „optymiści” odpowiadają: wyjściem z sytuacji będzie zwiększony import biopaliw, a tym samym przysporzenie dodatkowych dochodów rolnikom spoza Wspólnoty.

 

Opracowanie: Jan Machynia CBR

 

Źródło: FAMMU/FAPA

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl