Felietony


Widziane z Brukseli

01/01/2013

Podobnie jak w poprzednich latach, maj rozpoczęły obchody ogłoszenia Deklaracji Schumana, świętowane 9 maja jako Dzień Europy. Z tej okazji odbyła się debata na temat przyszłości Europy, w trakcie której liderzy grup politycznych Parlamentu Europejskiego starali się odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku zmierza Unia i jak najlepiej poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami. Usłyszeliśmy wiele opinii i pomysłów, np.  zwiększenie dyscypliny finansowej i zagwarantowanie wzrostu gospodarczego czy poprawienie konkurencyjności poprzez wzmocnienie jednolitego rynku i zwiększenie inwestycji na badania i rozwój. Liberałowie opowiedzieli się za europejskim federalizmem, wprowadzeniem tzw. obligacji projektowych przez dodanie zasady wzrostu do paktu fiskalnego i zwiększenia kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a konserwatyści za większym naciskiem na demokrację narodową i przedsiębiorczość. Przywódca eurosceptyków natomiast, w swoim stylu porównał Unię Europejską do Titanica, który zmierza wprost na lodowiec, a "roztrzaskanie" strefy euro jest niezbędne, by zbudować nową Europę, opartą głównie na handlu. Pomysły na przyszłość są więc nieco zróżnicowane, jednak pewne jest, że potrzebujemy nowych metod i rozwiązań, które zagwarantują nam stabilność na przyszłe lata i na tyle silną konkurencyjność, abyśmy nie zostali "zepchnięci na margines" przez inne światowe potęgi gospodarcze.

 

Na posiedzeniach parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmawialiśmy między innymi o ochronie zwierząt podczas transportu oraz o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, przyjęliśmy projekt opinii dotyczącej przepisów dobrowolnego etykietowania wołowiny, a także sprawozdanie na temat zmiany rozporządzenia (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013. Tematem przewodnim wielu spotkań roboczych wciąż jest wymiana poglądów odnośnie propozycji Komisji Europejskiej co do kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Tematy takie jak wyrównanie poziomu dopłat bezpośrednich, dodatkowe dopłaty bądź redukcje wsparcia związane z tzw. "zazielenieniem" i działaniami rolno-środowiskowymi czy też definicja "aktywnego rolnika" budzą bardzo wiele kontrowersji. Dlatego też dialog pomiędzy KE, Parlamentem i Radą UE, konsultacje z naukowcami i ekspertami z ośrodków badawczych, a przede wszystkim wysłuchiwanie potrzeb rolników i uwzględnianie różnic pomiędzy państwami członkowskimi to niezbędne elementy tej szeroko zakrojonej debaty, kluczowe dla stworzenia sprawiedliwej, konkurencyjnej i dostosowanej do dzisiejszych potrzeb społeczeństwa Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Majowa sesja plenarna w Strasburgu tym razem nie dotyczyła wprost tematów z dziedziny rolnictwa, aczkolwiek poruszała aspekty związane z nią pośrednio. Posłowie zatwierdzili raport francuskiej liberałki Marielle De Sarnez poruszający kwestię relacji handlowych z Chinami. PE sprzeciwił się nierównemu traktowaniu europejskich przedsiębiorców, mających trudności z wkraczaniem na chiński rynek. Kolejny poruszany problem to naruszanie praw autorskich marek pochodzących z UE za przyzwoleniem rządu chińskiego. Skomplikowany system ceł, bariery handlowe i subsydia dla chińskich producentów warunkują nierówny bilans handlowy między Chinami, a Europą. PE chce, by nasze relacje gospodarcze były oparte na zasadzie wzajemności i handlowej przejrzystości. Naszą siłą jest to, że UE jest największym partnerem handlowym dla Chin i głównym celem ich eksportu.

 

Parlament szuka również nowych odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Posłowie przyjęli plan działania Komisji Europejskiej, zakładający podjęcie działań, mających na celu rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży, ponieważ to młodzi ludzie stanowią największy odsetek pozostających bez zatrudnienia. Komunikat KE zawiera strategię stworzenia "europejskiego planu inwestycyjnego" dla tworzenia nowych miejsc pracy oraz relokację środków unijnych funduszy strukturalnych na projekty dotyczące młodych ludzi.

 

Parlament Europejski to miejsce otwarte na obywateli Europy, dlatego wiele osób zainteresowanych jego pracami ma możliwość odwiedzenia i zobaczenie jego prac na własne oczy. W maju na moje zaproszenie gościły w Brukseli grupy przedstawicieli województwa śląskiego i południowej części województwa mazowieckiego oraz woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo umożliwiliśmy również zwiedzanie Parlamentu grupie prawie 200 dzieci z powiatu  wyszkowskiego. Takie grupy to wielka radość, ponieważ świadczą o świadomości obywatelskiej i zainteresowaniu integracją europejską. Oby w przyszłości było ich jak najwięcej.

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl