Konkursy


Nabór do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2018

14/05/2018

Rusza kolejna edycja konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2018, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Do 15 czerwca br. można zgłaszać kandydatów do tego prestiżowego tytułu. Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza rolników do zgłaszania się do konkursu. Szczegółowe informacje można uzyskać w naszych Biurach Powiatowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić ankietę konkursową oraz deklarację uczestnictwa i złożyć te dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wymagane druki zamieszczamy poniżej.

Celem konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest wyłonienie najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz promocja wielkopolskiego rolnictwa. Uczestników konkursu oceniać będzie Kapituła w skład, której wchodzą m.in. profesorowie, rolnicy i przedstawiciele konwentu starostów. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w pracach Kapituły uczestniczy Prezes Piotr Walkowski. Oceniający zwracają uwagę na organizacje gospodarstw, osiągany efekt ekonomiczny, perspektywy rozwoju, a także infrastrukturę, wyposażenie i estetykę gospodarstw. Zgodnie z regulaminem konkursu kapituła wskaże 20 nominowanych i spośród nich 10 laureatów konkursu. Laureaci otrzymają tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2018 oraz statuetkę Siewcy i nagrodę pieniężną. Rozstrzygnięcia tegorocznego konkursu poznamy wiosną przyszłego roku na uroczystej gali.

Źródło: WIR

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl