Konkursy


Zapraszamy do udziału w konkursie

14/05/2018

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza rolników prowadzących działalność agroturystyczną do udziału w XV edycji konkursu wojewódzkiego „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”. Współorganizatorami konkursu są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska” w Kielcach.

Celem konkursu jest między innymi upowszechnianie wśród rolników znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie oraz podnoszenie jakości świadczonych usług agroturystycznych.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 18 maja 2018 roku poprzez specjalistki ds. rozwoju obszarów wiejskich w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego ŚODR. Szczegółowe kryteria naboru i zasady udziału w konkursie określone zostały w Regulaminie (do pobrania poniżej).

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o kontakt:

Anna Michalska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich ŚODR Modliszewice
tel. 41 372 22 84 do 86
kom. 507 111 235
e-mail: gwia@sodr.pl

Źródło: ŚODR

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl