Konkursy


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” edycja 2018 r.

11/07/2018

  Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

1. Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie
od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego
w terminie do 07.09.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1d do Regulaminu Konkursu wraz
z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej do biura Koordynatora na poniższy adres:

Prosperita Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 57

Porosły

16-070 Choroszcz

Z dopiskiem Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

e-mail: olimpiada_2018@wp.pl

tel. : 85-676-08-62

Osobą do kontaktu jest Pani Justyna Kaliszewicz.

2.  Zasady udziału w Konkursie:

W Konkursie mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

–        Liderzy środowisk lokalnych;

–        Grupy nieformalne;

–        Stowarzyszenia/fundacje;

–        Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);

–        Sołectwa.

3. Kategorie konkursowe:

Konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatyw/inicjatywy:

– Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;

– Działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;

– Działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

4. Nagrody w Konkursie:

Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne. Nagrody przyznawane są na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności, w której realizowane były inicjatywy Konkursowe. Wysokość nagród pieniężnych przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 14 000,00 zł, jednakże Organizator dopuszcza jej zmianę.

5. Rozstrzygniecie Konkursu:

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do 31.10.2018 r.

6. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu:

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały określone w Regulaminie IV edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”.

 

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl