Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Ludzie

  • Prowincjonalne „glamour” Dodano: 28/02/2013 Opowieść o ludziach z prowincji, którzy nie dali się wykluczyć. Jedni uciekają stąd, inni robią zmianę jakościową i technologiczną budując „nowe” na „starym” z poszanowaniem tradycji i swoich korzeni.  Małgorzata Pałys   ...
  • Żegnamy Pana Zwierzyńca Dodano: 23/01/2013 "I kudłate, i łaciate, pręgowane i skrzydlate, te co skaczą i fruwają na nasz program zapraszają!" - takim zapadającym w pamięć wierszykiem rozpoczynał się program "Zwierzyniec", który w latach 80. i jeszcze 90. edukował polskie dzieci (i ...
  • Polska bez GMO – czy to możliwe? Dodano: 23/01/2013 Wypowiedź Tomasza Murasa, Dyrektora Sprzedaży, Członka Zarządu Provimi Polska Sp. z o.o. 22 lutego br. Komisja Europejska podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt przyjęła kwalifikowaną większością ...
  • Wspólna polityka rolna – do zmiany! Dodano: 23/01/2013 Wszyscy się teraz zastanawiamy w którym kierunku powinna się zmieniać WPR po 2013 roku. Jesteśmy w trakcie debaty na ten temat i nic w zasadzie nie jest przesądzone. Oczywiście każdy kraj ma swoje priorytety, ale jedno dla całej Unii Europejskiej ...
  • Nasze Małe Ojczyzny Dodano: 23/01/2013 Dynamicznie upływający czas i zmieniające się otoczenie zewnętrzne stają się wyzwaniem dla samorządów, które powinny w sposób optymalny wykorzystać swoje możliwości. Dokonując analizy otoczenia, dostrzegamy nasze szanse rozwojowe, zagrożenia oraz ...
  • Dr Czesław Siekierski, Poseł do Parlamentu Europejskiego: W jakiej kondycji jest UE? - relacja z debaty Dodano: 23/01/2013 W dniu 7 września w na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu miała miejsce pierwsza w historii debata o stanie Unii, która teraz ma się na stałe wpisać w agendę europejską.  Jej głównym punktem była prezentacja przewodniczącego ...
  • Znaczenie Sieci Obszarów Wiejskich w UE dla rozwoju wsi. Dodano: 23/01/2013 Powstanie koncepcji sieci obszarów wiejskich należy wiązać z reformą polityki rolnej Wspólnoty, a zwłaszcza jej drugiego filaru – rozwoju obszarów wiejskich. Europejski model rolnictwa odzwierciedla wielofunkcyjną rolę, jaką odgrywa ...
  • Biogazownia w każdej gminie - mówi Wiceminister Artur Ławniczak Dodano: 23/01/2013 Temat energetyki biogazowej w Polsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponadto Unia Europejska wyznaczyła szereg celów związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń, oszczędnością energii i udziałem źródeł odnawialnych w bilansie ...

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl