Brak dostępnego opisu zdjęcia.

NA POLU I W SADZIE


Rozpoczęły się zbiory Mini Kiwi z SGGW

12/09/2016

Rok 2016 to kolejny sezon wprowadzania do uprawy nowej rośliny owocowej pod nazwą Mini Kiwi. Znaczący udział w tym przedsięwzięciu ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie pod kierunkiem dr. hab. Piotra Latochy z Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu od wielu lat prowadzone są badania związane z tym owocem, a obecnie realizowane są w ramach projektu NCBiR. W SGGW wyhodowana została odmiana BINGO, która wśród kilku innych odmian została posadzona na wielu plantacjach. 

Obecnie Mini Kiwi uprawiane jest w ponad 30 gospodarstwach sadowniczych na terenie całego kraju, jednak największe ich skupienie znajduje się w rejonie Grójecko-Wareckim. W czerwcu, z inicjatywy grupy plantatorów i pracowników SGGW, powołano do życia stowarzyszenie plantatorów Mini Kiwi, którego obecną siedzibą jest SGGW. Stowarzyszenie postanowiło promować ten nowy owoc pod nazwą handlową ACTIWI. Zadaniem stowarzyszenia jest także wspomaganie plantatorów w niełatwej uprawie tej rośliny oraz popularyzacja wśród konsumentów owoców i tworzenie dla nich rynku zbytu.

Od września rozpoczęły się tegoroczne zbiory owoców.  Powinny one w części trafić na półki sklepowe niektórych polskich sieci marketów. Niezależnie od naszej produkcji w tym roku pojawią się także owoce pochodzące z importu. Mamy nadzieję, że zwiększona ilość tych owoców na rynku przyczyni się do lepszego ich poznania przez konsumentów i przygotuje ich na większą podaż owoców Mini Kiwi w kolejnych latach.

 

Źródło: SGGW

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl