Brak dostępnego opisu zdjęcia.

ŚRODOWISKO


Przymrozki dały się we znaki rolnikom - wniosek ŚIR o uruchomienie procedury pomocy

25/04/2017

Wystąpienie ujemnych temperatur w kwietniu tego roku przyczyniło do znacznych szkód w wielu plantacjach rolniczych, szczególnie sadowniczych. W związku z tą trudną sytuacją Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem w sprawie konieczności podjęcia stosownych działań. W piśmie "Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwraca się do Pana Ministra o podjęcie działań w celu uruchomienia procedury związanej z szacowaniem szkód powstałych w uprawach rolniczych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych.

 

W województwie świętokrzyskim najbardziej ucierpiały uprawy sadownicze, ziemniaki wczesne, zboża jare, rzepaki i buraki cukrowe.

 

Rolnicy sygnalizują, że spotykali się z odmową zawierania umowy ubezpieczenia przez uprawnione firmy ubezpieczeniowe. Pierwsze ubezpieczenia zostały zawarte 15 kwietnia z PZU, lecz zważywszy na 14 dniowy okres karencji ubezpieczenie będzie obejmowało odpowiedzialnością za szkody najwcześniej 1 maja br.

 

W związku z przewidywanymi dużymi stratami zwracamy się do Pana Ministra o zabezpieczenie środków finansowych i uruchomienie procedury pomocy finansowej ze strony państwa.

 

Z uwagi na brak możliwości ubezpieczenia od przymrozków, rolnicy oczekują pomocy w pełnej wysokości bez 50% redukcji, która jest naliczana w przypadku braku ubezpieczenia.

Zaistniała sytuacja, zważywszy na bardzo duże trudności sprzedaży owoców (embargo ze strony Rosji) i niskie ceny dodatkowo pogorszy już i tak bardzo złą kondycję finansową producentów.

 

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej. Pismo podpisał Prezes Ryszard Ciźla.

 

Źródło: ŚIR

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl