Brak dostępnego opisu zdjęcia.

ŚRODOWISKO


Wypas owiec pozwoli zachować krajobraz parków w Małopolsce

06/11/2017

W Małopolsce zinwentaryzowano cenne przyrodniczo górskie polany i łąki, których bioróżnorodność i krajobraz mają być zachowane dzięki wypasowi owiec. Chętni bacowie otrzymają dopłaty za wypas na wyznaczonych terenach. Akcja ruszy na wiosnę przyszłego roku i potrwa przez trzy kolejne sezony.


Celem projektu jest utrzymanie bioróżnorodności łąk i polan oraz rozwój gospodarki pasterskiej – wyjaśnił PAP Marek Kroczek z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.


W programie ma wziąć udział kilkudziesięciu baców.


Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów na usługę. Projekt zakłada dopłaty do 3 tysięcy ha terenów górskich, gdzie byłoby wypasanych łącznie 15 tysięcy owiec - dodał Kroczek.
W ramach akcji mają także powstać bacówki edukacyjne dla turystów.


Przyrodnicy wytypowali 80 obszarów wypasowych, na których zinwentaryzowano siedliska cennych przyrodniczo roślin. Są to tereny położone w Popradzkim Parku Krajobrazowym, Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na tych obszarach.


Ze wstępnego rozeznania wynika, że są chętni bacowie, którzy podejmą się tego zadania. Zostaną oni wyłonieni w drodze przetargu na usługę wypasu. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie stycznia przyszłego roku – zaznaczył Kroczek.


Jak wyjaśnił przyrodnik, wypas owiec ma duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności i zachowania krajobrazu.


Prowadzenie wypasu zapewni nam zachowanie otwartych hal i polan, niezarastanie ich w rytmie sukcesji przyrodniczej, dzięki czemu zwiększa się bioróżnorodność na łąkach. Wieloletnie badania naukowe wykazały, że polany, na których prowadzony jest wypas charakteryzują się większą ilością gatunków roślin, w tym bardzo dużym odsetkiem roślin chronionych i rzadkich – wyjaśnił Kroczek.


Oprócz wpływu na przyrodę i krajobraz, akcja ma także znaczenie dla podtrzymywania i wspierania kultury pasterskiej, która ukształtowała się przez wiele wieków na obszarach górskich.


Szacuje się, że w Polsce jest hodowanych około 200 tys. owiec. Liczba tych zwierząt w Polsce drastycznie spadła na początku lat 90-tych ub. w. Jeszcze w latach 80-tych ub. wieku tylko na Podhalu hodowano ok. 5 mln owiec.


Źródło: www.msn.com

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl