ŚRODOWISKO


Czarna lista pestycydów szkodliwych dla zdrowia ludzi lub środowiska

02/08/2016

Niemieckie biuro Greenpeace opublikowało zaktualizowaną czarną listę pestycydów w Unii Europejskiej "The EU Pesticide Blacklist" [1]. Raport przygotowany przez niezależnych ekspertów klasyfikuje wszystkie pestycydy, które są obecnie zatwierdzone do użytku w Unii Europejskiej pod kątem potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska.

 

Już po raz trzeci niemieckie biuro Greenpeace wzięło pod lupę substancje chemiczne, które zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej do produkcji żywności. Powód? Niektóre z nich mogą powodować raka, negatywnie wpływać na płodność i układ nerwowy u ludzi, a także wyrządzić wiele szkód w środowisku: są toksyczne dla pszczół, ryb lub ptaków. Niezależni eksperci przyjrzeli się 520 pestycydom legalnym w UE. Aż 209 z nich trafiło na czarną listę, jako szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska.

 

Musimy pozbyć się pestycydów szkodliwych dla zdrowia i środowiska z naszej żywności i z naszych pól. Nie możemy zastępować jednych substancji toksycznych innymi, jak miało to miejsce w przypadku zabójczych dla pszczół neonikotynoidów. Czarna Lista pokazuje, że najbardziej szkodliwe syntetyczne pestycydy powinny zostać zakazane i zastąpione ekologicznymi i bezpiecznymi metodami upraw – powiedziała Christiane Huxdorff, koordynatorka kampanii na rzecz rolnictwa ekologicznego w niemieckim Greenpeace.

 

111 pestycydów trafiło na listę ze względu na spełnienie jednego lub więcej kryteriów związanych z zagrożeniem dla zdrowia ludzi – np. glifosat uznany przez ekspertów WHO jako potencjalnie rakotwórczy

62 pestycydy zostały wpisane na listę ze względu na spełnienie jednego lub więcej kryteriów związanych z zagrożeniem dla środowiska – np. imidaklopryd, pestycyd z grupy neonikotynoidów znany ze swojej toksyczności dla pszczół miodnych i dzikich owadów zapylających

pozostałe 36 pestycydy trafiły na listę ze względu na łączną wysoką ocenę toksyczności, łącząc różne kategorie szkodliwości – np. kaptan, fungicyd mający właściwości rakotwórcze i osłabiające odporność, a także szkodliwy dla ryb i innych organizmów

- W nowoczesnym, zrównoważonym rolnictwie nie ma miejsca dla pestycydów - mówi Christiane Huxdorff. - Stosowanie pestycydów z Czarnej Listy w produkcji owoców, warzyw i zbóż zagraża zarówno naszemu zdrowiu, jak i środowisku. Rolnictwo ekologiczne pokazuje, że możliwa jest wydajna produkcja owoców i warzyw bez syntetycznych pestycydów. Niestety rolnictwo ekologiczne w Polsce stanowi jedynie 4,3% areału wszystkich upraw. Jest to wynik poniżej średniej europejskiej (5,7%). 

 

Przypisy:

[1] Neumeister, Lars (2016) The EU Pesticide Blacklist, Greenpeace Germany e.V. http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20160727_schwarze_liste_pestizide_greenpeace_final.pdf

[2] Kryteria oceny: toksyczność ostra (toksyczność krótkoterminwa); rakotwórczość; mutagenność; wpływa na płodność i rozrodczość; toksyczność przewlekła (wyrażana w ADI); wpływ na układ odpornościowy; toksyczność ostra (ostra dawka referencyjna wyrażana w ARfD); neurotoksyczność; właściwości żrące; właściwości wybuchowe; wpływ na układ hormonalny ludzi i zwierząt; toksyczność dla organizmów wodnych (glony); toksyczność dla organizmów wodnych (bezkręgowce, ryby); toksyczność dla ptaków; toksyczność dla pszczół; toksyczność dla dżdżownic (wskaźnik dla organizmów żyjących w glebie); biokumulacja; trwałość; potencjał przenikania; zmienność

 

http://www.greenpeace.org/poland/pl

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl