Brak dostępnego opisu zdjęcia.

ŚRODOWISKO

  • Kukurydza – roślina przyszłości? Dodano: 10/11/2016 Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno w roku 2016 mogą wynieść ponad 3,9 mln ton wobec 3,2 mln t przed rokiem. Średnia krajowa cena zakupu w  październiku wyniosła 564 zł/t ...
  • Zadbaj o ściernisko nawet do późnej jesieni Dodano: 30/08/2016 Uprawa ścierniska jest jednym z ważniejszych zabiegów, który ma decydujący wpływ na wysokość plonów i kosztów uprawy rośliny następczej. Sam proces przygotowania gleby kształtuje przyszłoroczny plon. Zaniedbania i zaniechania popełniane w tym ...
  • Żyto mieszańcowe jako surowiec dla piekarnictwa Dodano: 30/08/2016 W Polsce uprawia się około 900 tys. ha żyta. Uprawa ta zajmuje czołową pozycję w strukturze upraw zbożowych, szczególnie na glebach lżejszych. Tradycyjnie żyto wykorzystywane jest do produkcji chleba. Pieczywo z mąki żytniej zawiera dużo błonnika ...
  • Budujesz biogazownię, halę magazynową, hangar lotniczy, dom? Przeczytaj... Dodano: 03/08/2016 Ukierunkowanie na odnawialne źródła energii powoduje, że inwestorzy chętnie interesują się nie tylko popularnymi "wiatrakami", czy fotowoltaiką, ale również, a przede wszystkim na obszarach wiejskich, budową biogazowni rolniczych. Choć nie ...
  • Czarna lista pestycydów szkodliwych dla zdrowia ludzi lub środowiska Dodano: 02/08/2016 Niemieckie biuro Greenpeace opublikowało zaktualizowaną czarną listę pestycydów w Unii Europejskiej "The EU Pesticide Blacklist" [1]. Raport przygotowany przez niezależnych ekspertów klasyfikuje wszystkie pestycydy, które są obecnie zatwierdzone ...
  • Yamato 303 SE – kompleksowa i skuteczna ochrona buraka cukrowego Dodano: 13/07/2016 W ostatnich latach, choroby liści stanowią coraz większe zagrożenie w uprawie buraka cukrowego. Od końca czerwca aż do zbioru korzeni rośliny porażane są przez patogeny, powodujące chwościka buraka (sprawca: Cercospora beticola) oraz brunatną ...
  • Ortus 05 SC – teraz także dla plantatorów buraka cukrowego Dodano: 04/07/2016 Od kilku lat w Polsce, w uprawie buraka cukrowego obserwuje się coraz większe nasilenie liczebności populacji przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae), agrofaga kojarzonego dotąd przede wszystkim z roślinami ogrodniczymi, a nie typowo ...
  • Ziarno żyta mieszańcowego jako komponent pasz treściwych Dodano: 08/06/2016 W Polsce uprawia się około 900 tys. ha żyta. Plantacje te zajmują czołową pozycję w strukturze upraw zbożowych, szczególnie na glebach lżejszych. Żyto jest typowym zbożem chlebowym, które jest głównym surowcem dla przemysłu piekarniczego. ...
  • Doświadczenia agrotechniczne w rzepaku ozimym Dodano: 07/06/2016 Zanim nowa odmiana rzepaku zostanie zarejestrowana i wprowadzona do sprzedaży przez firmę nasienną musi być wszechstronnie przebadana. Doświadczenia polowe mają na celu określenie cech użytkowych, wartości gospodarczej i przystosowania danej ...
  • Najlepiej zimujące odmiany rzepaku Dodano: 07/06/2016 Uprawa rzepaku ozimego połączona jest z wysokimi kosztami związanymi  z zakupem materiału siewnego, nawożeniem oraz ochroną plantacji przed chwastami, chorobami i szkodnikami.   Ostatnie lata sprzyjały producentom. Łagodne zimy z niewielkimi ...

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl