Brak dostępnego opisu zdjęcia.

ŚRODOWISKO

  • NOWE RODZAJE I GATUNKI ROŚLIN WYMAGAJĄCE ZAOPATRZENIA W PASZPORT ROŚLIN Dodano: 12/02/2016 Rośliny, produkty roślinne i przedmioty, które muszą być zaopatrzone w paszport roślin przed ich przemieszczaniem lub wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oraz do innych państw członkowskich Unii Europejskiej) wymienione zostały ...
  • Siew kukurydzy Dodano: 11/02/2016 Siew jest jednym z zabiegów, które determinują uzyskanie wysokich plonów. Wyrównane i szybkie wschody kukurydzy to niezbędny warunek do uzyskania optymalnych  plonów ziarna i zielonki. Dobry start plantacji gwarantuje odpowiednią kondycję całej ...
  • Sukces w uprawie owsa Dodano: 10/02/2016 Powierzchnia uprawy owsa w Polsce od kilku lat niestety nieznacznie zmniejsza się. Jednocześnie obserwujemy zwyżkę średniej wydajności z hektara. Producenci coraz chętniej eksportują ziarno na zachodnie rynki, głównie niemiecki. Nasi zachodni ...
  • Wiosenne zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej Dodano: 10/02/2016 Każdy producent zbóż staje przed dylematem wyboru właściwej strategii zwalczania chwastów. Nie chodzi tu o wybór zestawu konkretnych środków ochrony roślin, tylko o kluczowe pytanie dotyczące wariantu ochrony herbicydowej. Generalnie wybierać ...
  • Ceny zbóż w kraju Dodano: 29/01/2016 W tygodniu 18–24.01.2016,  już tylko minimalnie przeważały zboża, których cena średnia krajowa spadła w krajowych punktach skupu. Z jedenastu gatunków raportowanych przez Min. Rol., pięć odnotowało niższą cenę średnią w kraju, cena dwóch ...
  • Typy ziarna kukurydzy Dodano: 25/01/2016 Podczas wyboru materiału siewnego kukurydzy należy zwrócić uwagę na rejonizację uprawy – liczbę FAO, potencjał plonowania, tolerancję na zróżnicowane warunki środowiskowe, a także typ  ziarna. Jest to bardzo istotny parametr, gdyż ...
  • Aktualne ceny zbóż Dodano: 19/01/2016 Wielu producentów będzie mocno  zaskoczonych nowymi cenami  skupu zbóż wystawionymi przez eksporterów. Jest to związane z  sytuacją na światowych rynkach. Mimo wysokiego kursu Euro, ceny eksportowe pszenicy mocno zniżkują. Propozycje zakupu ...
  • Perspektywy uprawy jęczmienia jarego Dodano: 14/01/2016 W Polsce uprawia się głównie jarą formę jęczmienia, która w ogólnej strukturze zasiewów zbóż zajmuje niewiele ponad 10%. Jęczmień ozimy uprawiany jest jedynie na powierzchni około 200  tys. ha. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ...
  • WYKRYCIE TARCZNIKA NISZCZYCIELA (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUSCOMSTOCK) Dodano: 13/01/2016 W Polsce zostało stwierdzone występowanie tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) – ważnego szkodnika upraw sadowniczych, uznawanego w wielu krajach za organizm kwarantannowy. Jego zwalczanie reguluje rozporządzenie ...
  • Aktualne ceny zbóż Dodano: 12/01/2016 Po długim okresie świątecznym, eksporterzy i mieszalnie pasz dopiero wychodzą z propozycjami zakupu zbóż. W ofertach jest obecnie bardzo dużo propozycji sprzedaży pszenicy - zwłaszcza w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Wpłynęło ...

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl