WAŻNE INFORMACJE

  • Informacja o zasadach weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych Dodano: 24/04/2017 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715), która ma na celu uwzględnienie wskazówek ...
  • Konieczne pilne wprowadzenie w życie zmiany ustawy Prawo łowieckie Dodano: 24/04/2017 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o pilne podjęcie działań, które doprowadzą do wprowadzenia w życie zmiany ustawy Prawo ...
  • Resort rolnictwa w sprawie znakowania środków spożywczych Dodano: 24/04/2017 W związku z uwagami samorządu rolniczego przekazanymi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ...
  • Szansy na opłacalną produkcję jabłek Dodano: 24/04/2017 Mamy już drugi z rzędu sezon handlowy z niskimi cenami skupu jabłek. Szczególnie niskie były i są w okresie wiosennym. W marcu za niewielką część przechowanych jabłek, ceny skupu nieznacznie przekroczyły koszty produkcji i przechowania. Tylko za ...
  • Tylko do 28 kwietnia można składać wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw Dodano: 24/04/2017 Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na razie o takie wsparcie ubiega się ...
  • Dalszy harmonijny wzrost europejskiego rynku leasingu w 2016r. Szósta pozycja Polski w Europie Dodano: 22/04/2017 W 2016 r. europejska branża leasingowa odnotowała dynamikę na poziomie 11,2 % (r/r). Był to najlepszy wynik rynku europejskiego od 2007 r.   Dynamika polskiego rynku leasingu na koniec 2016 r. wyniosła 16,6 %, a wartość nowych umów wynosząca ...
  • Stanowisko Podlaskiej Izby Rolniczej Dodano: 21/04/2017 Stanowisko Podlaskiej Izby Rolniczej do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19.04.2017r.    Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej po kolejnej analizie ...
  • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii Dodano: 21/04/2017 Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia dwieście sześćdziesiątego piątego, dwieście sześćdziesiątego szóstego, dwieście sześćdziesiątego siódmego, dwieście sześćdziesiątego ósmego i dwieście sześćdziesiątego dziewiątego ...
  • Informacja o zasadach weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych Dodano: 21/04/2017 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715), która ma na celu uwzględnienie wskazówek ...
  • Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju Dodano: 20/04/2017 Europejska Sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Network − ESDN) uruchomiła platformę informacyjno-promocyjną, w ramach której można zgłosić własną inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju, która będzie ...

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl