WAŻNE INFORMACJE


Ubezpieczenie NNW dzieci rolników

20/04/2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o możliwości korzystania z ubezpieczenia dla dzieci rolników.

 

Prawie 500 tys. dzieci wiejskich objętych zostało już ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Ubezpieczeniem tym objęte są dzieci  od urodzenia do dnia ukończenia 16 roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno objęte jest ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

http://www.minrol.gov.pl

WSTECZ

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl