WAŻNE INFORMACJE


Dotacje dla Banków Żywności na selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

12/10/2017

Pięć Banków Żywności otrzyma w sumie ponad 1,6 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W siedzibie Warszawskiego Banku Żywności w Piastowie w środę, 11 października 2017 r., w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Wiceministra Sławomira Mazurka, spotkali się Wiceprezes Zarządu Roman Wójcik oraz reprezentanci pięciu Banków Żywności: w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu. Była to uroczystość podpisania umów o dotacje w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Racjonalna gospodarka odpadami, część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

 

Wiceminister Środowiska, Sławomir Mazurek, zaznaczył, że zawarte umowy wpisują się nie tylko w realizację idei „gospodarki obiegu zamkniętego”, ale przede wszystkim pozwolą w znacznym stopniu zapobiec marnotrawieniu żywności. Podkreślił również,  że pomoc przysłuży się także najbardziej potrzebującym oraz wesprze działania zmierzające do systematycznego ograniczania sfery niedostatku i ubóstwa. 

 

Zasadniczym celem dofinansowania projektów Banków Żywności jest rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Chodzi tutaj m.in. o rozbudowę budynków magazynowych, zakup samochodów typu mroźnia, czy też zakup wózków widłowych i paletowych. 

 

To kolejne dofinansowania Funduszu na rzecz Banków Żywności. W ramach naboru ogłoszonego w 2016 r. wpłynęło do NFOŚiGW 14 wniosków o dotacje na łączną kwotę 4 109 020 zł.

 

Źródło: Ministerstwo Środowiska

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl