WAŻNE INFORMACJE


Europejski Parlament Wiejski - [Nowy] Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich

10/11/2017

Propozycję nowego europejskiego funduszu dla mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność [RLKS] przedstawiono podczas III Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, na spotkaniu w tętniącej życiem wiosce Venhorst w prowincji Brabancja Północna w Holandii. 

 

250 osób reprezentujących społeczności wiejskie z 40 krajów europejskich wezwało, w „Deklaracji z Venhorst”, do nowej ery podejścia oddolnego w rozwoju lokalnym, opartego na lokalnej aktywności społeczności wiejskich. Jest to inspirowane przez szybko rosnącą liczbę inicjatyw lokalnych zarówno w miasteczkach, jak i na obszarach wiejskich oraz poprzez potrzebę zwiększenia żywotności obszarów wiejskich w całej Europie. 

 

Teraz, kiedy instytucje europejskie kształtują przyszłość europejskich programów i funduszy, Europejski Parlament Wiejski nawołuje o nowe, oparte o jednolite podstawy, finansowanie rozwoju lokalnego. Chodzi o połączenie znaczącej części czterech funduszy europejskich – „wiejskiego” [EFRROW], „regionalnego” [EFRR], „społecznego” [EFS] i „morskiego” {EFMR] – w jeden fundusz dla mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność [RLKS], zarządzany w jednolity sposób na poziomie europejskim i poziomach krajowych. 

 

Te połączone fundusze, następnie powinny zostać wdrożone w sposób zdecentralizowany poprzez Lokalne Grupy Działania [LGD] i inne lokalne partnerstwa. To będzie generowało energię, pracujących razem, lokalnych osób i organizacji oraz zachęcało do podejmowania działań odpowiednich do bardzo zróżnicowanych potrzeb różnych miejsc. 

 

Deklaracja skupia się również na innych, obecnie kluczowych dla obszarów wiejskich Europy, zagadnieniach.  Uczestnicy spotkania w Venhorst z aplauzem przyjęli udaną organizację pierwszego Europejskiego Parlamentu Młodzieży Wiejskiej w sierpniu 2017 i zwrócili się do władz publicznych o zapewnienie, że młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w programach finansowych. Zachęcają do bardziej powszechnego działania społeczności wiejskich na rzecz przyjmowania uchodźców i migrantów ekonomicznych oraz do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wezwali do pomysłowych akcji na rzecz utrzymania usług wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej. 

 

Europejski Parlament Wiejski jest wspólną inicjatywą następujących organizacji: 

The European Rural Community Alliance – www.ruralcommunities.eu

PREPARE Partnership for Rural Europe – www.prepare.org

European LEADER Association for Rural Development [ELARD] – www.elard.eu 

 

W III Europejskim Parlamencie Wiejskim wzięli udział mieszkańcy obszarów wiejskich z 40 krajów, w tym członków UE -  Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i czterech Narodów Wielkiej Brytanii oraz spoza UE - Albania, Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Islandia, Republika Macedonii, Mołdawia, Serbia, Turcja i Ukraina. 

 

W sprawie dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Koordynatorami EPR: 

 

Vanessa Halhead:  tel: +44 1381 600736 e-mail: vanessa@duthchas.org.uk 

Kim Smedslund:     tel: +358 40 5833356 e-mail: kim.smedslund@kylatoiminta.fi 

Strony Europejskiego Parlamentu Wiejskiego:  

www.europeanruralparliament.com i www.erp2017.eu 

 

Notatkę przetłumaczył Krzysztof Kwatera, Pełnomocnik ds. współpracy Zarządu Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania – członka Europejskiej Sieci LGD – ELARD 

 

Źródło: KSOW

WSTECZ

 

 

CENY PALIW

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco informowany o programach dotacyjnych, konkursach i istotnych wydarzeniach?
Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl