WAŻNE INFORMACJE


Dalej walczymy z ASF

13/11/2017

Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca występowania ASF w kraju oraz działania podejmowane w celu zwalczania tej choroby były omawiane podczas 11 posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie prowadził przewodniczący zespołu, minister Krzysztof Jurgiel.

 

Od miesiąca na terytorium Polski nie stwierdzono kolejnych ognisk ASF.  Po wygaszeniu dotychczasowych, na obszarach znajdujących się wokół nich  sukcesywnie uchylane są restrykcje. Dotychczas w województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim uchylono restrykcje wokół 52 wygaszonych ognisk.

 

Dużym problemem pozostaje jednak szerzenie się wirusa wśród dzików. Dlatego ważne jest zrealizowanie rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z lipca br. dotyczącej ich depopulacji. Rekomendacje przewidują redukcję do 30 listopada 2017 r. populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika na km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.  W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika na km2. Redukcji populacji dzików  należy dokonywać w ramach planowanej gospodarki łowieckiej a tam, gdzie to konieczne, należy prowadzić odstrzały sanitarne.

 

Z badań wykonywanych przez Państwowy Instytut Weterynarii – PIB wynika, że odnajdywane na ternie naszego kraju padłe dziki w znaczącym odsetku 50 – 65 % były chore na ASF.

 

Podczas dzisiejszego spotkania wskazywano, że ze względu na przemieszczanie zwierząt odstrzał dzików w Polsce powinien mieć charakter ciągły. W kraju musimy maksymalnie ograniczać  występowanie wirusa. Podobnie, charakter ciągły powinna mieć identyfikacja padłych dzików w terenie.

 

Istotne znaczenie dla zwalczania ASF ma przestrzeganie przepisów rozporządzenia Komisji w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. Prawdopodobne źródło wprowadzenia ASF do populacji dzików w Czechach nastąpiło w skutek wwiezienia do tego kraju produktów mięsnych zawierających wirusa.

 

Uczestniczący w posiedzeniu wiceminister Rafał Romanowski poinformował,  że podczas odbywającej się w ostatnich dniach w Pradze konferencji  z udziałem  komisarzem ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenisa Andriukaitisa, podkreślano potrzebę zaostrzenia walki z nielegalnym przewozem żywności. 

 

W Polsce prowadzona jest kontrola przemieszczania z państw trzecich, w bagażu osobistym, przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. Dokonywane są zatrzymania przesyłek niespełniających wymagań oraz nakładane sankcje karne. W wyniku tych działań w ciągu ostatnich 12 tygodni Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała i skonfiskowała ponad 53 tony produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Międzyresortowy Zespól do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń powołany został Zarządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z sierpniu ubiegłego roku. W skład zespołu wchodzą, sekretarze lub podsekretarze stanu, wyznaczeni przez ministrów: energii, finansów, infrastruktury i budownictwa, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, środowiska oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Źródło: MR i RW

WSTECZ

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl