Wywiady

  • Nigdy duży pies nie szczeka na małego psa Dodano: 06/12/2013 Rozmowa z  Józefem Sztorcem -  rolnikiem i przedsiębiorcą, właścicielem  Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego Tarel sp. z o.o. w Woli Rzędzińskiej.   Czy trudno prowadzi się działalność gospodarczą na terenach wiejskich? - Nie jest ...
  • To już połowa kadencji Dodano: 29/03/2013 Połowa kadencji to czas podsumowań i refleksji nad tym, co wykonane i zaplanowane. Z wójtem gminy Nowy Korczyn Pawłem Zagają na półmetku kadencji rozmawiała Anna Nowak.    Panie wójcie, jak pan ocenia te dwa lata, które upłynęły od wyborów? ...
  • Praca pod gołym niebem jest szczególna Dodano: 23/01/2013 Rozmowa z Posłem na Sejm RP Mirosławem Maliszewskim, Prezesem Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej - W tym roku obchodzi pan dziesięciolecie prezesury w Związku Sadowników RP. Jaki to był rozdział w życiu posła Mirosława Maliszewskiego?- ...
  • Polska , a Wspólna Polityka Rybacka Dodano: 23/01/2013 Jeśli chodzi o Wspólną Politykę Rybacką to po pierwsze  jesteśmy za tym, aby udało się wdrożyć do praktyki zasadę regionalizacji. Państwa członkowskie powinny mieć więcej kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów regionalnych z udziałem ...
  • Specyfika marketingu branży rolniczej Dodano: 23/01/2013 wywiad z Marcinem Goździelą Dyrektorem Linii Gatunkowej Bydło z Provimi Polska.   Pojęcie marketingu jest pojęciem złożonym i szerokim. Według Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN odnosi się ono zarówno do sprzedaży, dystrybucji, planowania ...
  • Co mogą zyskać rybacy na reformie Wspólnej Polityki Rybackiej ? Dodano: 23/01/2013 Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi:   - Wszyscy zainteresowani sytuacją sektora rybackiego są zgodni, że obowiązująca Wspólna Polityka Rybacka Unii Europejskiej wymaga zasadniczej reformy. Celem tej ...
  • O LGR mówi Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w MRiRW Dodano: 23/01/2013 Czy Lokalne Grupy Rybackie  będą skutecznym narzędziem i sposobem na rozwój polskiego rybołówstwa i  obszarów zależnych od tej gałęzi gospodarki ? Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Tak, zdecydowanie ...
  • Pszczelarze są potrzebni Dodano: 23/01/2013 Rozmowa z mistrzem pszczelarskim Romanem Stachyrą, właścicielem gospodarstwa pasiecznego ,,Bartnik Żuromiński’’ w Żurominie. Czy pszczele żniwa były w tym roku udane? - To był sezon dla nas bardzo trudny, aczkolwiek bardzo udany. ...
  • Rozmowa z Panem Pawłem Banachem, szefem działu rejestracji i rozwoju, jednej z firm fitofarmaceutycznych działających na polskim rynku. Dodano: 23/01/2013 Procedura administracyjna związana z dopuszczeniem środka ochrony roślin do obrotu na poziomie krajowym trwa obecnie od 2 do 5 lat. Do tego należy dodać 2 – 3 lata doświadczeń polowych oraz co najmniej kilkuletni okres niezbędny na ...
  • Rozmowa z Bartoszem Ziółkiem, prezesem Amber Foods Polska Sp. z o.o. Dodano: 23/01/2013 Co Chińczycy wiedzą o Polsce, polskiej kuchni i polskiej żywności? Nic lub prawie nic. Jesteśmy dla nich wciąż dalekim europejskim krajem z dawnego bloku wschodniego.  Przełamywanie tych stereotypów i edukowanie Chińczyków w zakresie polskiej ...

 

 

 

NEWSLETTER

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EcoArt Jarosław Jelinek z siedzibą w Malborku, ul. Mickiewicza 36/6;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo dożądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zostaw nam swój e-mail:
FaceBook KulturaWsi.pl